Kaikille Smart Tampere -ohjelman ekosysteemin teemoille on viisi painopistettä: käyttäjäkokemus, analytiikka ja tekoäly, yhteydet, kestävä kehitys ja turvallisuus.  Lue lisää

Keinoäly ja analytiikka -teema palvelee mm. kaupungin päätöksentekoa, tehokkuuden optimointia, palvelujen parantamista ja elinkeinoelämän tukemista luomalla älykkäitä ratkaisuja näitä varten.  Lue lisää

Älykkäät yhteydet takaavat nopean ja turvallisen tiedonsiirron avointen rajapintojen kautta toimijoiden välillä  Lue lisää

Älykäs terveys -teeman painopisteenä on tunnistaa ja valmistella uusia toimintamalleja sekä pilotteja yhdessä yritysten, Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.  Lue lisää

Smart Mobility -teeman tavoite on, että Tampereelle syntyy kansainvälisesti tunnustettu, Euroopan mittakaavassa merkittävä älyliikenteen koke…  Lue lisää

Tekniikan ja datan murrospotentiaalin hyödyntäminen innovointiin ja asukkaiden voimaannuttamiseen. Kaupungin palveluiden digitalisoimisp…  Lue lisää

Smart Industry -teeman tavoite on vahvistaa Tampereen ja lähiseudun asemaa valmistavan teollisuuden osaamiskeskittymänä. Digitalisointi ja Te…  Lue lisää

Älykäs rakennus on viihtyisä ja tarpeenmukainen. Se tuottaa informaatiota käyttäjien tarpeisiin, kuluttaa vähän luonnonvaroja ja energiaa sekä hyödyntää hukkaresursseja. Lisäksi se toimii taloudellisesti kestävästi.  Lue lisää

Älykäs koulutus ja osaaminen -teemassa tehtävässä työssä autetaan koulutusta vastaamaan muutoshaasteisiin rakenteita, toimintatapoja ja -kult…  Lue lisää