Teeman tavoitteena on vahvistaa Tampereen ja lähiseudun asemaa valmistavan teollisuuden osaamiskeskittymänä.  Lue lisää

Teeman tavoite on, että Tampereelle syntyy kansainvälisesti tunnustettu ja merkittävä älyliikenteen kokeilu- ja innovaatioalue.  Lue lisää

Teeman tavoitteena on edistää keinoälyyn ja analytiikkaan liittyvää osaamista sekä sen hyödyntämistä Tampereen seudulla.  Lue lisää

Teeman tavoitteena on tiedon digitaalinen kytkentä sitä hyödyntäviin palveluihin turvallisesti, luotettavasti ja tehokkaasti.  Lue lisää

Teeman tavoitteena on horisontaalisen turvallisuusajattelun kehittäminen ja ekosysteemin vahvistaminen.  Lue lisää

Teeman tavoitteena on tehdä Tampereesta älykkään ja kestävän rakentamisen tunnistettu referenssialue.  Lue lisää

Teemassa edistetään opiskelijoiden ja tutkimuslaitosten kohtaamista yritysten ja kaupungin kanssa.  Lue lisää

Teeman tavoitteena on juurruttaa yhteiskehittämisen ja ketterien kokeilujen toimintakulttuuri osaksi terveyden ja hyvinvoinnin uudistamista.  Lue lisää