Smart Industry -teeman tavoite on vahvistaa Tampereen ja lähiseudun asemaa valmistavan teollisuuden osaamiskeskittymänä.  Lue lisää

Smart Mobility -teeman tavoite on, että Tampereelle syntyy kansainvälisesti tunnustettu ja merkittävä älyliikenteen kokeilu- ja innovaatioalue.  Lue lisää

AI & Analytics -teeman tavoitteena on luoda älykkäitä ratkaisuja mm. päätöksenteon ja tehokkuuden optimoinnin tukemiseksi.  Lue lisää

Connectivity-teeman tavoitteena on tiedon digitaalinen kytkentä sitä hyödyntäviin palveluihin turvallisesti, luotettavasti ja tehokkaasti.  Lue lisää

Safety & Security -teeman tavoitteena on horisontaalisen turvallisuusajattelun kehittäminen ja ekosysteemin vahvistaminen.  Lue lisää

Smart Buildings & Infra -teeman tavoitteena on tehdä Tampereen seudusta älykkään ja kestävän rakentamisen tunnistettu referenssialue.  Lue lisää

Education and Research -teemassa autetaan koulutusta vastaamaan muutoshaasteisiin rakenteita, toimintatapoja ja -kulttuuria uudistamalla.  Lue lisää