Älykäs hallinto ja osallistaminen

Tekniikan ja datan murrospotentiaalin hyödyntäminen innovointiin ja asukkaiden voimaannuttamiseen.

  • Kaupungin palveluiden digitalisoimisprosessiin on otettu mukaan tapoja, joilla asukkaat voivat osallistua kaupunkisuunnitteluun. Uusien ratkaisujen turvallisuus ja varmuus parantaa asukkaiden elämänlaatua. Asukkaille suunnatut palvelut kiinnostavat myös matkailijoita. 
  • Tähän teemaan liittyviä aloja: älykäs julkinen asuminen, älykkäät julkiset palvelut, älykäs turvallisuus, älykäs täytäntöönpano, e-hallinto, e-koulutus ja kytketty kampus.
  • Tampereen avainarvoja ovat elämänlaatu, palveluiden ja tiedon hyvä laatu ja saatavuus, digitalisaation tuomat matalammat kustannukset asukasta kohden sekä turvallisuus ja varmuus.

Tamperelaiset antavat runsaasti palautetta kaupungin palveluista joka vuosi. Kaupunkilaisten antamaa palautetta arvostetaan ja hyödynnetään jo nyt, mutta palautteita haluttaisiin analysoida vielä tarkemmin. Mistä aiheista annetaan usein palautetta ja missä päin kaupunkia? Mitkä asiat nousevat keskeisiksi eri vuodenaikoina? Miten palautetta voisi kerätä entistä paremmin?  Lue lisää

Tampereen kaupunki tekee yhdessä yritysten kanssa Internet of Things eli IoT-mallin määrittelyn, mikä vastaa kaupungin ja yritysten tarpeeseen datan saatavuudesta ja analytiikasta. Malli tullaan pilotoimaan vuonna 2018 ja se tulee toimimaan mahdollisten hankintojen vaatimusmäärittelynä. Malli auttaa tiedonsiirrossa, tiedon analysoinnissa sekä ennustemallien luomisessa. Parhaimmillaan malli tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä.  Lue lisää

Yksi Smart Tampere -ohjelman toimintatavoista on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa julkaista sekä Tampereen kaupungin että laajemmin seudun kuntien kehitys- ja projektisuunnitelmia, jotta yritykset voivat ottaa ne huomioon oman liiketoimintansa suunnittelussa. Tulevat projektit näkee kahdella tapaa.  Lue lisää

Tampereen kaupunki selvittää tänä syksynä millaista dataa seudun yritykset tarvitsevat liiketoimintansa ja tuotteidensa kehittämiseen. Tavoitteena on ohjata sekä Tampereen että muiden suurten suomalaisten kaupunkien datan avaamista ja tätä kautta tukea yritysten liiketoimintaa.  Lue lisää

Tampereen kaupungin maahanmuuttajainfo Mainio on avannut uuden videochat-palvelun.  Lue lisää

Hervannan testialusta on pilvipohjainen verkkoratkaisu, jonka avulla innovaatioita kehittävien tahojen, kuten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten on mahdollista testata ja kehittää älykkään kaupungin palveluita. Tampereen kaupunki ja sen Smart Tampere -ohjelma tarjoavat Nokia Oyj:n rakentaman verkon yritysten käyttöön.  Lue lisää

Tampereen kaupunki ja sen Smart Tampere -kehitysohjelma tarjoavat Nokia Oyj:n Hervantaan rakentaman verkkoratkaisun yritysten käyttöön. Tarkoituksena on luoda uusia älykkään kaupungin palveluita ja ratkaisuja laajassa yhteistyössä.  Lue lisää

Hervannan testialusta eli pilvipohjainen verkkoratkaisu, jonka avulla Tampereella voidaan kehittää älykkään kaupungin palveluita, julkistettiin eilen Tampereen teknillisen yliopston Kampusareenan Kampusklubilla. Katso materiaalit täältä.  Lue lisää

Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä on otettu koekäyttöön chatbot. Keskustelurobottia on kehitetty yhdessä Osaamisbotti Oy:n kanss…  Lue lisää

Kaupunkikehittäjien kohtauspaikka on yhteisen kehittämisen työkalu sekä näyteikkuna ja avoin keskustelufoorumi erilaisille kaupunkikehittämisen projekteille.  Lue lisää

Tamperelaiset vanhemmat, jotka ovat alkukesästä hakeneet lapselleen paikkaa aamu- ja iltapäivätoimintaan, ovat voineet saada ohjelmistoroboti…  Lue lisää

Tampereen kaupungin ja CGI:n juuri päättynyt tekoälykokeilu auttaa tulevaisuudessa ennustamaan koululaisen erityisen tuen tarpeen. Tavoitteen…  Lue lisää

Osaamisbotti Oy ja Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut ovat yhteiskehittäneet osaamista kartoittavan valmennusalustan pikajuoksijan nopeud…  Lue lisää

Tampereen kaupunki kokeilee mobiilitulkkausta eli videovälitteistä puhelintulkkauspalvelua Hervannan ja Tesoman terveysasemilla sekä Kisapuis…  Lue lisää