Älykäs koulutus ja osaaminen

Älykäs koulutus ja osaaminen -teemassa tehtävässä työssä autetaan koulutusta vastaamaan muutoshaasteisiin rakenteita, toimintatapoja ja -kulttuuria uudistamalla ja opetusta digitalisoimalla. Teeman tavoitteena on tukea koulutuksen ohjaamista kohti opiskelija- ja asiakaslähtöistä osaamisen kehittämistä, oppimisen verkostojen kehittymistä ja oppimisympäristöjen laajentamista. Tarjotaan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja oppimiselle ja opettamiselle.

Älykkään koulutuksen ja osaamisen ekosysteemissä kehitetään uudenlaista toimintaympäristöä yhdessä kaupungin, korkeakoulujen, oppilaitosten, yritysten, muiden organisaatioiden ja kuntalaisten kanssa sekä kannustetaan poikkitieteelliseen ja avoimeen ajattelu- ja toimintatapaan. Tavoitteena on tuottaa uutta osaamista ja tietoa, tuoda innovaatiot koulutuksen hyödynnettäviksi ja taata osaajien saatavuus.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niistä kertominen on tunnetusti vaikeaa vasta koulusta valmistuneelle ja oman alan työpaikkoja hakevalle nuorelle aikuiselle. Mitä jos omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen alkaisi jo ensimmäisestä työelämään tutustumisesta? Työalusta-palvelu pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.  Lue lisää