Älykäs terveys

Älykäs terveys -teeman painopisteenä on tunnistaa ja valmistella uusia toimintamalleja sekä pilotteja yhdessä yritysten, Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Työotteessa keskeistä on yhteiskehittäminen (co-creation) ja ketterät kokeilut. Keskeinen tavoite on juurruttaa tämä yhteiskehittämisen ja kokeilujen toimintakulttuuri osaksi terveyden ja hyvinvoinnin uudistamista.

Tämä kehitys lisää tarvetta eri toimijoiden yhteistyölle ja yhteisille kehitysympäristöille. SOTE-uudistuksen myötä yritykset tulevat yhä useammin palveluiden tuottajiksi, uusia ratkaisuja kehitetään, ja verkostomaisesti toimivat ekosysteemit vahvistuvat. Ratkaisuina on teknologian ja palvelujen integrointi asiakaslähtöisesti samalla vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantaen.

Tampereen hyvinvointipalveluiden digitalisaation visiona on, että vuonna 2025 Tampereella kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluita. Tampereen kaupungin tavoitteita ovat mm. digitaalisten ratkaisujen avoimuuden ja integraation edistäminen sekä omahoitoa ja terveyttä tuottavien kokeiluhankkeiden valmistelu. Tämän vuoksi Smart Health keskittyy vahvasti terveys- ja hyvinvointidatan digitalisaatioon sekä uusien digitaalisten sisältöjen kehittämiseen. Uusien digitaaliseten palveluiden kehitys keskittyy erityisesti kolmeen kokonaisuteen, joista lisätietoa on saatavilla ohjelman edetessä:

- Terveysliikunta ja ennaltaehkäisevät palvelut
- Omatoimiset ja kotiinviedyt palvelut
- Tulevaisuuden sairaalat ja hyvinvointikeskukset

Koti- ja etähoidon teknologiaintegraatio.pptx

Smart Health -teeman koordinoinnista vastaa FinnMedi Oy.

Lisätietoja:
Teemapäällikkö Matti Eskola 
matti.eskola(at)finnmedi.com 
+358 40 5575355
FinnMedi Oy

Älykäs terveys -teeman määrittelyprosessin lopputilaisuus järjestettiin 21.6. Kevään aikana tehdyn työn tuloksena syntyi koti- ja etähoidossa käytettäviä teknologiaratkaisuja kuvaava määrittelydokumentti. Lataa dokumentti täältä.  Lue lisää

Hatanpään puistosairaalan neurologisten osastojen hoitajat ovat ottaneet lääkkeidenjaon tarkastukseen avuksi tablettitietokoneita. Hoitajat raportoivat lääkeosaamisensa kehittyneen merkittävästi.  Lue lisää

Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma hakee innovaatiokumppanuuksia avoimiin standardeihin perustuvan etä- ja hyvinvointiteknologiaratkaisuja yhdistävään koti- ja etähoidon integraatioalustaan sekä siihen liittyviin palveluihin liittyen  Lue lisää

Koti- ja etähoidon palveluissa käytettäviä teknologiaratkaisuja yhdistävää alustaa aletaan toteuttaa Tampereella innovaatiokumppanuusmallilla Business Finlandin rahoituksella. Erilaisia palveluita yhdistävä alusta voi parhaassa tapauksessa säästää kaupungille miljoonia vuodessa. Kyseessä on lisäksi uudenlainen tapa toteuttaa hankinta.  Lue lisää