Älykkäät rakennukset ja infra

Visio

Älykäs rakennus on viihtyisä ja tarpeenmukainen. Se tuottaa informaatiota käyttäjien tarpeisiin, kuluttaa vähän luonnonvaroja ja energiaa sekä hyödyntää hukkaresursseja. Lisäksi se toimii taloudellisesti kestävästi.

Tavoitteet

 • Synnyttää toimivia ekosysteemejä ja yhteistyöprojekteja, joiden tuloksena on älykkäitä ja kestävän kehityksen mukaisia rakennuksia ja alueita Tampereen seudulla.
 • Aktivoida alueen yrityksiä kasvua ja kansainvälisyyttä luoviin kehityshankkeisiin ja tehdä Tampereen seudusta älykkään rakentamisen tunnistettu referenssialue.
 • Edistää rakentamisessa yhteiskehittämistä, kokeilukulttuuria ja yhteistyötä yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten ja kuntien kesken.

Kärkiteemat

 1. Proaktiiviset rakennukset. Älykkään ja ihmisten tarpeisiin reagoivan rakennetun ympäristön kehittäminen. Rakennusten ja ihmisten vuorovaikutteisuuden lisääminen. Asumisen kehittäminen palveluna. Jakamistalouden ja jaettujen tilojen tuominen osaksi asumista ja kaupunkielämää.
   
 2. Energiset rakennukset. Rakennusten näkeminen aktiivisena osana energiajärjestelmää, energian tuottajina ja kuluttajina. Tavoitteena uusiutuvan energian lisääminen ja alueellinen nolla- tai plusenergiajärjestelmä. Rakennusten energiajärjestelmien integrointi ja optimointi aluetasolla. Konseptin ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen elinkaarimallin kehittäminen ja pilotointi.
   
 3. Digitaaliset rakennukset. Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation edistäminen. Rakennusten koko elinkaaren (suunnittelusta käyttöön ja uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen) datan integrointi yhteisille alustoille. Myös rakennusten käyttäjien MyDatan ja reaaliaikaisen olosuhdedatan kerääminen ja jalostaminen asukkaita ja käyttäjiä hyödyttäväksi tiedoksi.

Projektit

6Aika-ohjelman EAKR-ideahakuun on valmisteilla kolme hankeaihiota:

 • Jakamistalouden kokeilut ja vaikutukset tilankäyttöön. Valmistelija: Suvi Holm, Ekokumppanit Oy
 • Energiahanke, jossa edistetään asuintalojen ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuutta sekä aluetason nollaenergiatavoitetta digitalisaation keinoin. Valmistelija: Markku Niemi, Business Tampere Oy.
 • Puurakentamisen uudet innovaatiot. Valmistelija: Markku Karjalainen, TTY.

Osana syksyllä 2017 käynnistynyttä 6Aika-ohjelman EAKR-rahoitteista ”City-IoT” -hanketta valmistellaan kaupungin palvelukiinteistöjen energia- ja olosuhdedatan integroimista yhteiselle kaupunkialustalle. Aiheeseen liittyvä avoin määrittely yritysten kanssa on käynnistynyt. Valmistelija: Pekka Männistö, Tampereen kaupunki

EU:n Smart Cities -ohjelman Lighthouse-projekti STARDUST alkoi 1.10.2017. Siinä kehitetään älykkään kaupungin energiajärjestelmiä useassa demokohteessa, kuten Härmälänrannassa (Skanska Oy), Ilokkaanpuistossa (Aurinkotekno Oy), keskustan asuin- ja palvelukiinteistöissä (Tampereen Sähkölaitos Oy ja Enermix Oy) sekä sähköisessä liikenteessä (Tampereen kaupunki). Projektin tutkimusosapuolena on VTT ja Tampereen lisäksi projektiin osallistuvat Pamplonan ja Trenton kaupungit ja useita ulkomaisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Valmistelija: Pauli Välimäki, Tampereen kaupunki

Lisäksi Tampereen kaupungilla on käynnissä useita älykkään ja kestävän rakentamisen projekteja, joita esitellään Smart Building -teemaikkunassa.

Lisätietoja:
Teemapäällikkö Miimu Airaksinen
miimu.airaksinen(at)ril.fi
+358 40 770 4832
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Kehityspäällikkö Pauli Välimäki
pauli.valimaki(at)tampere.fi
+358 40 801 6035
Tampereen kaupunki

Älykäs infra tukee uusia tekniikoita hupenevien luonnonvarojemme parempaan hallintaan ja maailman kestävän kehityksen varmistamiseen.

 • Uusia ratkaisuja rakennettaessa tärkeitä yhteistyöalueita ovat älykäs energia, vesi ja jäte sekä muut infrastruktuuriin liittyvät teemat, kuten älykkäät rakennukset
 • Tähän teemaan liittyviä aloja: älykäs sähköverkko, älykkäät mittarit, digitaalinen vedenhallinta, digitaalinen jätteenkäsittely, vuotojen havaitseminen, ennakoivan kunnossapidon suunnittelu ja saasteiden havaitseminen
 • Tampereen avainarvoja ovat kestävä kehitys, taloudellinen kasvu (esimerkiksi kiertotalouden ansiosta), pienemmät energiakustannukset, resurssien pienemmät kustannukset sekä parempi käyttöaste