Älykkäät rakennukset

Kuva: Tampereen kaupunki

Älykäs rakennus on viihtyisä ja tarpeenmukainen. Se tuottaa informaatiota käyttäjien tarpeisiin, kuluttaa vähän luonnonvaroja ja energiaa sekä hyödyntää hukkaresursseja. Lisäksi se toimii taloudellisesti kestävästi.

Smart Buildings & Infra -teeman tavoitteena on synnyttää toimivia ekosysteemejä ja yhteistyöprojekteja, joiden tuloksena on älykkäitä ja kestävän kehityksen mukaisia rakennuksia ja alueita Tampereen seudulla. Lisäksi teemassa aktivoidaan alueen yrityksiä kasvua ja kansainvälisyyttä luoviin kehityshankkeisiin ja tehdään Tampereen seudusta älykkään rakentamisen tunnistettu referenssialue. Teema edistää myös yhteiskehittämistä, kokeilukulttuuria ja eri organisaatioiden välistä yhteistyötä rakentamisessa.

Kärkiteemat ovat:

  1. Proaktiiviset rakennukset. Älykkään ja ihmisten tarpeisiin reagoivan rakennetun ympäristön kehittäminen. Rakennusten ja ihmisten vuorovaikutteisuuden lisääminen. Asumisen kehittäminen palveluna. Jakamistalouden ja jaettujen tilojen tuominen osaksi asumista ja kaupunkielämää.
     
  2. Energiset rakennukset. Rakennusten näkeminen aktiivisena osana energiajärjestelmää, energian tuottajina ja kuluttajina. Tavoitteena uusiutuvan energian lisääminen ja alueellinen nolla- tai plusenergiajärjestelmä. Rakennusten energiajärjestelmien integrointi ja optimointi aluetasolla. Konseptin ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen elinkaarimallin kehittäminen ja pilotointi.
     
  3. Digitaaliset rakennukset. Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation edistäminen. Rakennusten koko elinkaaren (suunnittelusta käyttöön ja uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen) datan integrointi yhteisille alustoille. Myös rakennusten käyttäjien MyDatan ja reaaliaikaisen olosuhdedatan kerääminen ja jalostaminen asukkaita ja käyttäjiä hyödyttäväksi tiedoksi.

Muun muassa 6Aika Energiaviisat kaupungit -hanke sekä EU STARDUST -hanke toteuttavat keskeisesti älykkäiden rakennusten ja infran teemaa. Tampereen kaupungilla on käynnissä myös useita muita älykkään ja kestävän rakentamisen projekteja.

Teemapäällikkö Miimu Airaksinen
miimu.airaksinen(at)ril.fi
+358 40 770 4832
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Smart Tampereen älykkäiden rakennusten eli Smart Buildings -teeman tavoitteena on luoda viihtyisiä ja skaalautuvia älykkäitä ratkaisuja Tampereen seudulle. Tervetuloa aloitustilaisuuteen 23.8. TTY:n Kampusklubille!  Lue lisää

Rakentamiseen liittyvän suunnittelun ja lupaprosessin digitalisoitumisen myötä nykyinen käytäntö, jossa rakentamista suunnitteleva asiakas velvoitetaan ostamaan ja noutamaan paperinen kartta-aineisto Frenckellistä ei ole enää tarkoituksenmukainen.  Lue lisää

TTY:n Kampusareenalla keskiviikkona 23.8. pidettyyn Älykkäiden rakennusten teeman aloitusseminaarissa noin 70 asiantuntijaa rakennus- ja ICT-alojen yrityksistä, tutkimusmaailmasta sekä kaupungeista ja kunnista työsti kärkiteemoja.  Lue lisää

Aloitetaan viikko fiksusti pohtimalla energia-alan murrosta ja sen tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin energia-alalla, rakentamisessa, ICT:ssä kuin palveluliiketoiminnassa. Ensimmäinen Smart Monday TTY:n Kampusareenan Kampusklubilla 14.5. klo 14-16.  Lue lisää

Tampereen kaupunki hakee projektipäällikköä Smart Tampere -ohjelman uuteen hankkeeseen 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT).  Lue lisää