Keinoäly ja analytiikka

Keinoäly ja analytiikka -teeman tavoitteena on rakentaa älykäs kaupunkiympäristö, luoda liiketoimintamahdollsiuuksia tukemalla yrityksiä keinoälyn hyödyntämisessä, palvella kuntalaisia ja hyödyntää informaatiota alustapohjaisesti.

Luomme älykkäitä ratkaisuja suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, toiminnanohjaukseen, operatiivisen tehokkuuden optimointiin ja elinkeinoelämän tukemiseen. Haluamme hyödyntää keinoälyä mm. investointipäätösten tekemiseen, palveluiden laadun ja saatavuuden parantamiseen sekä kustannusten optimointiin.

Yritykset hyödyntävät keinoälyä ja analytiikkaa liiketoiminnassaan ja luovat tämän avulla uusia kilpailukykyisiä liiketoimintoja ja palveluita. Oppilaitokset ja tutkimusorganisaatiot edistävät keinoälyn ja analytiikan opetusta ja tutkimusta omassa toiminnassaan. Tampereen kaupunkiseudulla kerätään systemaattisesti dataa erilaisista lähteistä yhteisiin tietojärviin, mistä informaatiota voidaan hyödyntää tehokkaasti analytiikan ja keinoälyn avulla. Tamperelaiset pääsevät helposti ja automaattisesti kiinni kaikkiin palveluihinsa ja tekoälypohjaiset palvelurajapinnat osaavat proaktiivisesti tarjota palveluja kaupunkilaisille.

Teeman kärkitavoitteet ovat:

  • Olemassa olevan datan näkyväksi tekeminen
  • Ymmärryksen kasvattaminen analytiikan hyödyistä
  • Hyötyjen osoittaminen konkreettisten kokeilujen kautta
  • Strategisen muutoksen läpivienti

Lisätietoja:
Teemapäällikkö Matti Ristimäki
matti.ristimaki(at)tieto.com
+358 40 7487373