Keinoäly ja analytiikka

Kuva: Pexels

Teeman tavoitteena on edistää alueen yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kasvua tuottamalla tietoisuutta datan keräämisen, analytiikan ja keinoälyn hyödyistä. Tavoitteena on myös tukea kaupunkia hyödyntämään keinoälyä ja analytiikkaa mm. suunnittelun ja päätöksenteon tukena sekä toiminnan tehokkuuden optimoinnissa.

Teeman toiminnalla vahvistetaan Tamperetta houkuttelevana AI-osaamiskeskittymänä. Tietoiskujen, koulutusten ja muiden toimenpiteiden sisällöt suunnitellaan tarvelähtöisesti ja toteutetaan yhteistyössä ammattilaisten kanssa.

Toiminta pitää sisällään mm. seuraavaa:

  • AI-hub: Tampereen yliopiston help desk, jossa yritykset saavat neuvontaa keinoälyn hyödyntämiseen. Lisäksi koulutuksia eri teknologioista.

  • AI-aamut: Kampusklubilla säännöllisesti järjestettävä tapahtuma verkostoitumiseen sekä konkreettisten toteutusten ja kokemusten jakamiseen.

  • Tietoiskut, koulutukset ja ratkaisutyöpajat: Yritysten tarpeisiin perustuvia tilaisuuksia, joissa ratkotaan konkreettisia haasteita ja sparrataan yrityksiä löytämään oikeita tapoja keinoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

  • Nopeat kokeilut: Yrityksillä mahdollisuus tarjota osaamistaan ennalta määriteltyihin tarpeisiin kaupunkiympäristöstä, muilta yrityksiltä tai oppilaitoksilta. Haut julkaistaan projektit-sivulla.

Tapahtumista ilmoitetaan Business Tampereen Tapahtumat yrityksille -kalenterissa.

Asiakkuusvastaava Niina Siipola
niina.siipola(at)businesstampere.com
+358 40 543 1987
Business Tampere