Smart Tampereen teemat ja painotukset

Kaikille Smart Tampere -ekosysteemiteemoille yhteisiä painotuksia ovat:

  • Käyttäjäkokemus: Käyttäjien voimaannuttaminen ja innostaminen optimoimalla ihmisen ja tekniikan vuorovaikutus. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden hyödyntäminen Smart City -ohjelmassa.
  • Analytiikka: Data Lake -tietovarastoinnin hyödyntäminen esineiden analytiikan avulla. Tietoon perustuvan päätöksenteon lisääminen ja kehittäminen sekä uusien käyttökohteiden etsiminen.
  • Yhteydet: Digitaaliset yhteydet ovat jokaisen teeman perustana oleva infrastruktuuri. Datan käytön mahdollistaminen ja laajentaminen kaikkiin mahdollisiin käyttötapauksiin ja -paikkoihin nopean tiedonsiirron ja hyvän tietoturvan avulla.
  • Kestävä kehitys: Kestävä kehitys ei ole ainoastaan päätöksiemme tuloksena, vaan myös osana hankittavaa tekniikkaa.
  • Turvallisuus: Asuinympäristön turvallisuus, mutta myös tietoverkkojen ja henkilötietojen turvallisuus.