3D-kaupunkimalli

Tampereen Unity 3D -kaupunkimalli on alusta, jota eri toimijat voivat hyödyntää esimerkiksi pelimoottorien avulla tehtävien sovellusten tai visualisointien kehittämisessä rakennetun ympäristön kontekstissa.

Mallin ensimmäinen versio on rajattu tulevan Ratikan reitille eli sisältää Hervannan, TAYS:n sekä keskustan alueen. Mallissa on mukana Ratikan lisäksi myös muita suunnitteilla tai tekeillä olevia hankkeita. Mallia jatkokehitetään ja laajennetaan tulevaisuudessa.

Unity-kaupunkimallissa eri aineistot on muunnettu yhdenmukaiseen muotoon pelimoottoreissa tai visualisointisovelluksissa käytettäviksi. Aineistot soveltuvat Unity:n lisäksi myös muille pelimoottoreille, jotka lukevat FBX-formaattia. Kaikki data tarjotaan Unitylle valmiiksi koostettuna projektina, jonka avulla kehittämisen aloittaminen on helppoa aloittaa. Aineiston täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää perusteiden ymmärrystä pelimoottorien toiminnasta.

Tarjottua aineistoa tulee käyttää vain visualisointiin. Tarkkuustaso ei ole riittävä varsinaisen suunnittelun lähtötiedoiksi.

Malli on luotu Unityn versiolla 2017.3.1f1 mutta on hyödynnettävissä myös uudemmilla Unity -versioilla. Käytännössä avaaminen uudemmilla Unity -versioilla vaatii ohjelmiston tekemän migraation ensimmäisellä avauskerralla.

Mallin latauslinkki löytyy täältä.