Hiedanranta

Hiedanranta toimii kehitysalustana älykkyyttä ja kestävyyttä sekä kiertotalouden ratkaisuja edistäville kokeiluille ja hankkeille. Jo nyt Hiedanrannassa luodaan kansainvälisesti kiinnostavia innovaatioita.

Valmistuessaan Hiedanrannan kaupunginosa tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Jotta saavutamme tämän kunnianhimoisen tavoitteen, on uusia ratkaisuja kehitettävä yhdessä.

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuksia testata ja kehittää tulevaisuuden kaupungin palveluita ja ratkaisuja. Teemme yhteistyötä myös tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Kehitystyö on hyvässä vauhdissa. Näillä sivuilla voit tutustua käynnissä oleviin kehityshankkeisiin ja kokeiluihin. Etsimme myös jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita.

Lisätietoja:

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/hiedanranta.html