Älykkäät rakennukset -teeman aloitustilaisuus 23.8. ja tapahtumamateriaalit

Smart Building Kick Off
haarukoi kärkiteemoja

Älykkään rakentamisen teeman aloitusseminaari pidettiin TTY:n Kampusareenalla keskiviikkona 23.8. Vilkkaasti keskustelevaan tapahtumaan osallistui noin 70 asiantuntijaa rakennus- ja ICT-alojen yrityksistä, tutkimusmaailmasta sekä kaupungeista ja kunnista.

Aamupäivän työpajassa etsittiin Tampereen seudun älykkään rakentamisen haasteita ja ratkaisuja. Niistä jalostettiin päivän aikana kärkiteemoja, joiden ympärille lähdetään kehittämään Smart Tampere -ohjelmassa konkreettisia älykkään rakentamisen hankkeita.

Keskustelu lainehti vilkkaana, mutta esiin nousi useampia yhteiseksi koettuja haasteita, joihin rakennusalan toimijat haluavat kehittää uusia ratkaisuja. Eräs ongelma on rakentamisen prosessissa tarvittavan ja siinä kertyvän tiedon siiloutuminen. Dataa kertyy valtavasti suunnittelusta rakentamiseen ja rakennusten käyttöön saakka. Sen tulisi olla helposti saatavilla ja niin rakentamisen osapuolten kuin myös loppukäyttäjien hyödynnettävissä.

Ratkaisuna nähtiin rakentamisen integroitu digitaalinen kaupunkialusta, joka toimisi avoimilla rajapinnoilla ja mahdollistaisi datan keräämisen, jalostamisen ja sovellusten kehittämisen erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. Alusta voisi yhdistää kiinteistöautomaatio- ja olosuhdedatan, jolloin esimerkiksi energiankäytön ja viihtyisän sisäilman hallinta olisi mahdollista nykyistä älykkäämmin.

Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasolle on lähivuosien iso haaste, johon kaivattiin uusia ratkaisuja. Kiinteistökohtainen lähestymistapa nähtiin ongelmaksi, energiatehokkuutta tulisi ajatella rakennusryhmätasolla, jolloin hajautetut energiaratkaisut olisivat helpompia toteuttaa, samoin energian varastointi ja hukkaenergioiden hyödyntäminen.

Rakennusten monikäyttöisyys, joustavuus ja elinkaaritaloudellisuus ovat erityisesti kuntien palvelurakentamisen isoja haasteita. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uusia tekniikoita tilojen valvontaan, turvallisuuteen, yksityisen ja julkisen yhteiskäyttöön ja 24/7 käytettävyyteen.

Lisäksi seminaarissa pohdittiin sitä, miten rakentaminen voisi edistää yhteisöllisyyttä ja asumista palveluna. Myös rakennusten ja ihmisten vuorovaikutuksen kehittäminen nähtiin tärkeäksi. Älykäs tekniikka voisi mukautua rakennuksen käyttäjän tarpeisiin ja esimerkiksi laskea lämpötiloja kun rakennuksessa ei ole ketään, tai tunnistaa kotia lähestyvät asukkaat ja nostaa lämpötilaa.

Älykkään rakentamisen kärkiteemoja työstetään eteenpäin seuraavassa työpajassa, joka pidetään Tampereella torstaina 28.9.

Iltapäivällä pidettyihin esityksiin voi tutustua tästä:

Smart Tampere for Smart Buildings - Ohjelmajohtaja Tero Blomqvist, Tampereen kaupunki

Älykkäät rakennukset - Teemajohtaja Miimu Airaksinen, VTT

Ekotehokas yliopisto - Saana Raatikainen, Tampereen yliopisto

Kestävän rakentamisen pilotteja - Kehityspäällikkö Pauli Välimäki, Tampereen kaupunki