Datan avulla parempia päätöksiä busseista

Tampereen kaupunki arvioi sähköbussien hyötyjä keräämällä dataa samalla linjalla kulkevista sähköbusseista ja hybridibusseista. Mittausdata ja sen analysointi mahdollistavat myös tuleviin kalustohankintoihin liittyvän faktapohjaisen päätöksenteon.

Tampereen toistaiseksi ainoat sähköbussit ajavat linjalla 2. Neljän sähköbussin lisäksi kyseisellä linjalla kulkee kaksi hybridibussia. Sähköbussit tulivat liikenteeseen vuonna 2017, hybridibussit vuonna 2012.

Dataa sähköbusseista on kerätty viimeisen 6-12 kuukauden ajan. Nyt myös hybridibussiin on asennettu vastaava laite, joka kerää tietoa muun muassa ajoneuvon sähkönkulutuksesta, latausajasta, ajetuista kilometreistä ja ilman lämpötilasta.

— Busseissa on ollut erilaisia mittareita jo vuodesta 2006 alkaen. Silloisissa mittareissa kyse oli polttoaineen kulutuksen seuraamisesta, kertoo laitteen asentanut kalustopäällikkö Kalle Keinonen Tampereen Kaupunkiliikenteestä.

Sähköbussien mittaaminen on osa kansainvälistä STARDUST-projektia, joka osaltaan toteuttaa Tampereen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

— Sähköisen liikenteen lisääminen saattaisi olla ratkaisu hiilipäästöjen vähentämiseen. Mittaaminen on keskeistä, jotta päätöksiä voidaan tehdä faktapohjaisesti, huomauttaa projektipäällikkö Maarit Vehviläinen.

Myös käyttäjäkokemuksia kerätään

Tampereen Kaupunkiliikenne seuraa kuljettajien ja asiakkaiden palautteita sähköbusseista. Sähköbussit ovat pärjänneet hyvin myös haastavissa talviolosuhteissa, ja niitä on jouduttu huoltamaan lähinnä kolaritilanteiden jälkeen. Myös lataustekniikka on toiminut moitteettomasti, vaikka laturin käyttö vaatiikin koulutusta. Sekä kuljettajien että matkustajien palaute on ollut pääosin myönteistä.

— Tavanomaista hiljaisemmassa bussissa on mukava matkustaa etenkin kun sähköbusseissa ei ole lainkaan portaita. Lisäksi bussia on miellyttävä ajaa, kertoo Keinonen.

Linjauksia kalustohankinnoista kesällä

Tampereen kaupungin joukkoliikenteen vastuulla on päättää, millaista käyttövoimaa busseilta odotetaan eli kulkeeko bussi bensalla, sähköllä vai kaasulla. Kesällä kaupunki tulee linjaamaan, millaiseen kalustoon halutaan sijoittaa eli hankitaanko esimerkiksi sähköbusseja lisää.

Busseihin liittyvä teknologia kehittyy jatkuvasti ja uusia ratkaisuja halutaan kokeilla aktiivisesti, jotta joukkoliikennettä voidaan kehittää entistä käyttäjä- ja ympäristöystävällisemmäksi. Ensi kesänä Tampereen Kaupunkiliikenteen testaukseen saadaan esimerkiksi energiatehokas uuden sukupolven hybridibussi. Keinosella on vankka usko siihen, että tavallista bussia kalliimmat sähköbussit tulevat yleistymään, jos liikenteen aiheuttamat päästöt otetaan huomioon joukkoliikenteen kokonaiskustannuksissa.

STARDUST-projektissa kehitetään vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ICT-ratkaisuja mm. sähköisen liikenteen, älykkään ulkovalaistuksen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjouston sekä uusien asuinalueiden energiantuotannon teemoista. Projekti saa rahoituksensa Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta.