Haussa älykkään turvallisuuden asiantuntijapalveluita – jätä tarjous 12.10. mennessä!

100 kuoroa Keskustorilla Laura Vanzo 4
Kuva: Laura Vanzo

Olemme vahvistamassa älykkään turvallisuuden teemaa älykaupungin kehitystyössä Tampereella. Tavoitteena on horisontaalisen turvallisuusajattelun kehittäminen sekä liiketoiminnan näkökulmasta että osaksi Smart Tampere ekosysteemiä. Haemme kahdella tarjouspyynnöllä palveluntarjoajia ’Älykkään turvallisuuden ekosysteemi: liiketoimintamallit ja kokeilut’ -hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Haluamme vahvistaa Tampereen kaupunkiseudun kilpailukykyä, vetovoimaa sekä kaupunkiympäristön turvallisuutta uudenlaisten digitaalisten turvallisuusinnovaatioiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen liittyvän yhteistyön ja yhteiskehittämisen kautta. Hyödynnämme seudun vahvaa turvallisuusosaamista ja eri toimijoita yhdistävää turvallisuusklusteria ja osaltamme vahvistamme sen toimintaa.

Haemme kahdella tarjouspyynnöllä palveluntarjoajia ’Älykkään turvallisuuden ekosysteemi: liiketoimintamallit ja kokeilut’ – hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen rahoittajina toimivat Business Tampere, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan liitto AIKO-rahoituksen kautta. Business Tampereen lisäksi toimenpiteitä tekevät Tampereen kauppakamari ja Suomen Itämeri-instituutti.

Tarjouspyyntöjen kokonaisuudet ovat seuraavat:

  • Seudun turvallisuuteen liittyvän viitekehyksen, ekosysteemin ja seudun prioriteettien selvittäminen, sisältäen sekä asiantuntijatyötä että työpajojen suunnittelun ja toteuttamisen.
  • Seudun turvallisuuteen liittyvien teema/kehittämiskohdekohtaisien yhteiskehittämistyöpajojen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Työpajoissa yhteiskehitetään uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -malleja ja liiketoiminta- ja palvelumalleja mm. älykkääseen kaupunkiturvallisuuteen liittyen.

Hankkeen kohderyhminä ovat kaikki Tampereen kaupunkiseudun vahvan turvallisuusklusterin toimijat yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Klusteriin kuuluvien toimijoiden monipuolisuus ja lukumäärä on suuri, ja varsinaisten turvallisuusalan toimijoiden lisäksi siihen kuuluu runsaasti erikokoisia ICT-, suunnittelu- ja palveluyrityksiä, joiden keskeisenä asiakasryhmänä ovat turvallisuusalan yritykset.

Palveluntarjoajan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Hinnan lisäksi vertailukriteereinä käytetään:

  1. Tarjouksen sisällöllinen laatu ja toimenpiteiden laajuus.
  2. Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista.
  3. Työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 12.10.2018 klo 12.00 mennessä.

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 1.10.- 5.10.2018 tarjouspyynnön ohjeistuksen mukaisesti. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti tarjouspyynnöissä kuvatulla tavalla.

Katso tarjousdokumentaatiosta tarkemmin:

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa, jos soveltuvaa toimittajaa ei kilpailutuksen tuloksena löydy. Tilaaja voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

Petri Nykänen
Johtaja, liiketoimintakehitys, Smart Tampere
Business Tampere
petri.nykanen@businesstampere.com
+358 40 806 2375