Kaupunki edistää sähköistä rakennuslupaprosessia - sähköiset kartat maksuttomiksi

Tampereen kaupunki lakkaa perimästä maksua nykyisistä räätälöidyistä rakennussuunnittelussa tarvittavista sähköisistä karttakuvista 1.9.2017 alkaen. Paperisesta aineistosta peritään edelleen maksu.

Rakentamiseen liittyvän suunnittelun ja lupaprosessin digitalisoitumisen myötä nykyinen käytäntö, jossa rakentamista suunnitteleva asiakas velvoitetaan ostamaan ja noutamaan paperinen kartta-aineisto Frenckellistä ei ole enää tarkoituksenmukainen.

Sekä asiakkaan että kaupungin prosessien näkökulmasta selkeintä ja tarkoituksenmukaisinta on luopua maksuista sähköisen karttakuvan osalta. Paperiversioita voidaan edelleen myydä halukkaille, mutta kysyntä on todennäköisesti vähäistä.

Sähköisiä palveluja kehitetään

Asiakkaiden näkökulmasta sähköinen versio kartasta on useimmiten riittävä, eikä paperisia liitteitä edellytetä myöskään rakennuslupaprosessissa.

Palvelua pyritään kehittämään niin, että kaikki suunnittelun lähtötietoaineisto olisi selkeästi koottuna asiakkaan saatavilla internetissä. Tavoitteena on myös määritellä uudelleen rakennusvalvonnan edellyttämät dokumentit, jos suunnitelma etenee rakennuslupahakemukseksi asti.

Tavoitteena on, että kaikki rakennussuunnitteluun tarvittava lähtötieto on tulevaisuudessa saatavissa avointen rajapintojen kautta, eikä erillisiä nykymuotoisia paperisia tai sähköisiä karttakuvia prosessissa enää tarvita. Kaupunki on jo nyt avannut paikkatietoaineistoja avoimeksi dataksi.

Lisätietoja:
Maankäytön digitalisointiprojekti MAD/
Kaupungingeodeetti
Anna Mustajoki
anna.mustajoki@tampere.fi
040 806 3566

Kehittämispäällikkö
Matias Ansaharju
matias.ansaharju@tampere.fi
050 500 2447