Kuntoutus-Forumin aloitustapaaminen sai innostuneen vastaanoton

HealthHUBissa 6.11.2018 järjestetty Kuntoutus-Forumin kick-off -tilaisuus kokosi yhteen nelisenkymmentä kuntoutusalan toimijaa esittelemään omia menestystarinoitaan, ideoimaan yhteisön organisoitumista ja jatkotoimintaa sekä verkostoitumaan.

Tilaisuuden tarkoitus oli toimia alkusysäyksenä kattavan verkoston luomiseen kuntoutusalalle. Verkostoa tarvitaan ennen kaikkea informaation jakamiseen. Kuntoutuksen alalla on kehitetty paljon uusia kuntoutumista edistäviä menetelmiä, laitteita ja muita ratkaisuja, mutta tieto uusista innovaatioista ja eri organisaatioissa toteutettujen kokeiluhankkeiden tuloksista ei tavoita kyllin kattavasti alan muita toimijoita.

Kuntoutuksen alue on laaja ja moninainen, palvelutarpeet ovat muuttumassa ja resurssien tarve lisääntyy voimakkaasti. Uusia keskeisiä kehittämisen teemoja ovat muun muassa erilaiset digitaaliset ratkaisut, omahoito, kokonaisvaltainen kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus ja etäkuntoutus. Kuntoutusalan verkosto voisi tehostaa kehitystä, vähentää päällekkäistä tekemistä ja toimia alustana yhteistyölle, kontaktien syntymiselle ja yhdessä kehittämiselle.

Informaation jakaminen aloitettiin kick-offissa konkreettisesti kuulemalla kuuden kuntoutusalan toimijan esitykset mielenkiintoisista hankkeista tai toimintatavoista. Tutustu esityksiin täältä.

Foorumin varsinainen käynnistäminen aloitettiin keskustelemalla pienryhmissä sellaisista teemoista kuin miten organisoidutaan, miten toiminnan käynnissä pysyminen varmistetaan, miten jaettava tieto jäsennellään, mikä olisi tiedon jakamisen keskeinen väline sekä mitä muuta toimintaa olisi. Siinäpä sitä mietittävää olikin. Pitäisikö organisoitumista varten perustaa erillinen hanke? Pitäisikö foorumi ja tiedon jakaminen liittää johonkin jo olemassa olevaan alustaan vai perustaa sitä varten oma sivusto? Kuka ylläpidosta ja kehittämisestä vastaisi?

Foorumin toiminnan käynnistäminen etenee analysoimalla ja yhdistelemällä ryhmätöiden tuloksena taltioituja ideoita.