Millaiset automaatio- ja ohjausjärjestelmät tukevat rakennusten energiatehokkuutta - vastaa kyselyyn 7.9. mennessä!

Nykyisiä automaatio- ja ohjausjärjestelmiä voidaan hyödyntää rakennusten energiankäytön tehostamisessa. Tulevaisuudessa rakennusten tulisi olla entistä kiinteämpi osa energiajärjestelmää sekä osallistua tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen sisäolosuhteista tinkimättä.

EU ehdottaa indikaattoria, jolla voidaan mitata rakennuksen kykyä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikoita sekä sähköjärjestelmiä niin, että rakennus sekä mukautuu toiminnan ja asukkaiden tarpeisiin, että on mahdollisimman energiatehokas ja yhteentoimiva energiajärjestelmän kanssa. Indikaattorin käyttöönotto on EU-maille vapaaehtoista (EPBD 2018/844).

Suurin osa indikaattorin mittaamasta älykkyydestä tuodaan rakennuksiin automaatio- ja ohjausjärjestelmillä. Osana STARDUST-projektia selvitetäänkin nyt, millaisia toiminnallisia ominaisuuksia näissä järjestelmissä tulisi painottaa, jotta ne tukisivat rakennusten energiatehokkuutta ja älykkyyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä sinun mielestäsi olisi tärkeää huomioida tulevaisuuden automaatio- ja ohjausjärjestelmissä? Kerro meille mielipiteesi 7.9. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/3F28B6C5121B7B61

Lisätietoja:

Terttu Vainio
Senior Scientist, VTT
terttu.vainio@vtt.fi