Nopeat kokeilut -pilottihaku auki helmikuun ajan

Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin. Hankeideoiden tulee tukea Smart Tampere -ohjelman Opastamisen ekosysteemi - ja City IoT -hankkeiden tavoitteita. Hankeideoille katsotaan eduksi, jos ne hyödyntävät ja tukevat Tampereen kaupungin testi- ja innovaatioalustoja.

Opastamisen ekosysteemi ja City IoT -hankkeissa pilotoidaan uusia palveluja aidossa kaupunkiympäristössä ketteriä toimintatapoja hyödyntäen. Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa keskitytään Ratinan alueen opastamiseen ja tapahtumiin sekä kehitetään opastamista erilaissa liikenteen häiriötilanteissa, kuten raitiotietyömaista johtuvat reittimuutokset. City IoT -hankkeessa on tavoitteena testata ja pilotoida yrityksiä, kaupunkia ja kuntalaisten elämää helpottavia uusia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja.

Hankeidean kuvauksen tulee sisältää lyhyesti minkä ongelman hanke ratkaisee (Need), kuinka ratkaisu vastaa markkinatarpeeseen (Approach),  hyöty suhteessa kustannuksiin (Benefits), kilpailutilanteen kuvauksen (Competititon), pilotoinnin tekijöiden kuvaukset ja resurssit sekä pilotoinnin kustannusarvion.

Tampereen kaupunki tarjoaa valituille hankeideoille mahdollisuuden pilotoida tuotettaan/palveluaan Tampereen kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. Palvelun on oltava alle 10 000 euroa/kokeilu.

Hankkeen kuvausmateriaali (PowerPoint tai PDF, 8-12 diaa) tulee toimittaa viimeistään 28.2.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: https://goo.gl/forms/vaWCXl6bagITldaP2.

Hankeideat arvioidaan tuomariraadissa NABC-mallin tietojen perusteella 5.3.2018 mennessä. Arviointiraatiin kuuluvat Opastamisen ekosysteemi ja CityIoT -hankkeiden projektipäälliköt, Business Tampereen edustajat sekä aiheesta vastaavat kaupungin asiantuntijat. Tampereen kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään hankeideaa pilotointiin.

Haasteet, joihin esimerkiksi voi ehdottaa ideaa: 

  • Keskustorin rakennukset. Haasteena on saada Keskustorin historiallisista rakennuksista tietoa kuntalaisille ja turisteille.
  • Puistokenttien tilannekuva ja valaistuksen ohjaus. Kaupungin ylläpitämillä puistokentillä on haasteena saada valaistus optimoitua tarpeen mukaan. Kaupungilla on myös tarve saada reaaliaikaista tietoa valaistuksen toimivuudesta ja muusta kentän toimivuuteen liittyvistä tiedosta, jolla voidaan palvelun laatua varmistaa ja ylläpitää.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot täältä: 6aika - Nopeat kokeilut -ideahaku

Opastamisen ekosysteemi ja City IoT

Opastamisen ekosysteemi ja City IoT ovat Tampereen kaupungin Smart Tampere -kehitysohjelman hankkeita, joiden avulla luomme parempaa arkea kuntalaisille ja autamme yrityksiä luomaan kansainvälisesti kiinnostavia tuotteita ja palveluita. 

Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa ovat mukana Tampere, Helsinki, Turku, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park. Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa on tavoitteena:

  1. Opastaminen häiriötilanteissa esimerkiksi rakennustyömaiden aiheuttamien liikenteellisten vaikutusten pohjalta
  2. Massatapahtumiin osallistuvien ihmisten ohjaus käyttämään kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä, sekä välittää tehokkaasti väliaikaisten reittien informaation ohikulkijoille ja pyöräilijöille.
  3. Sähköisten opastusnäyttöjen opastukseen liittyvää sisällöntuottamista ja innovointia
  4. Muut opastamiseen liittyvät kokeilut

CityIoT hankkeessa ovat mukana Tampere, Oulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto. Tähän pyritään:

  1. Rakentamalla Tampereelle IoT-pilotointiympäristöjä
  2. Aktivoimalla yrityksiä yhteiseen kehittämiseen Tampereen kaupungin kanssa pilotointiympäristöjä hyödyntämällä ja kokeilemalla ratkaisuja käytännössä 
  3. Mahdollistamalla erilaisista IoT-laitteista saatavien tietojen hyödyntäminen sekä yritysten liiketoiminnassa, että kaupungin omiin tarpeisiin 
  4. Edesauttamalla uusien langattomien ja IoT-teknologioiden kehittymistä

Lisätietoa aiehausta:

Jari Ikonen 
Asiakkuusvastaava, älykäs liikkuminen, liikenne ja infrastruktuuri
Business Tampere
jari.ikonen@businesstampere.com
0500 456 636

Markku Niemi
Asiakkuusvastaava, älykkään kaupunkiseudun ratkaisut
Business Tampere
markku.niemi@businesstampere.com
050 511 7341

Lisätietoa hankkeista:

Anni Joela
Projektipäällikkö, Opastamisen ekosysteemi -hanke
Smart Tampere -ohjelma, Tampereen kaupunki
anni.joela(at)tampere.fi
040 721 9867

Mika Heikkilä
Projektipäällikkö, City IoT -hanke
Smart Tampere -ohjelma, Tampereen kaupunki
mika.heikkila@tampere.fi
050 468 8478

SmartTampere -ohjelma: smarttampere.fi