Nopeiden kokeilujen ideahaun kolmas kierros avattu!

6Aika – Kolmas nopeiden kokeilujen ideahaku on käynnistynyt.

Tampereen kaupunki on mukana Opastamisen ekosysteemi ja CityIoT -6Aika-hankkeissa. Hankkeissa pilotoidaan uusia palveluja aidossa kaupunkiympäristössä ketteriä toimintatapoja hyödyntäen.

Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa keskitytään Ratinan alueen opastamiseen ja tapahtumiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään opastamista erilaissa liikenteen häiriötilanteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi raitiotietyömaiden vuoksi muuttuvat liikennejärjestelyt. Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa ovat mukana Tampere, Helsinki, Turku, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park.

Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa tavoitteina on:

1. Opastaminen häiriötilanteissa esimerkiksi rakennustyömaiden aiheuttamien liikenteellisten vaikutusten pohjalta.

2. Massatapahtumiin osallistuvien ihmisten ohjaus käyttämään kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä, sekä välittää tehokkaasti väliaikaisten reittien informaation ohikulkijoille ja pyöräilijöille.

3. Sähköisten opastusnäyttöjen opastukseen liittyvää sisällöntuottamista ja innovointia

4. Muut opastamiseen liittyvät kokeilut

CityIoT-hankkeessa on tavoitteena testata ja pilotoida yrityksiä, kaupunkia ja kuntalaisten elämää helpottavia uusia digitaalisia palveluja ja ratkaisuja.

Tähän pyritään:

1. rakentamalla Tampereelle IoT-pilotointiympäristöjä,

2. aktivoimalla yrityksiä yhteiseen kehittämiseen Tampereen kaupungin kanssa pilotointiympäristöjä hyödyntämällä ja kokeilemalla ratkaisuja käytännössä,

3. mahdollistamalla erilaisista IoT-laitteista saatavien tietojen hyödyntäminen sekä yritysten liiketoiminnassa, että kaupungin omiin tarpeisiin ja

4. edesauttamalla uusien langattomien ja IoT-teknologioiden kehittymistä.

CityIoT hankkeessa ovat mukana Tampere, Oulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä (vaatimuksena Y-tunnus) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin. Hankeideoiden tulee tukea Opastamisen ekosysteemi ja CityIoT -hankkeiden tavoitteita.

Kiinnostuitko? Katso hakuilmoitus täältä.