Puurakentaminen on tulevaisuutta -esite on julkaistu

Puukerrostalo Vuoreksessa.

Tampereen kaupunki haluaa edistää puurakentamista. Puu on uusiutuva materiaali ja ilmaston kannalta positiivinen valinta, koska se sitoo hiiltä pitkäksi aikaa. Puurakentaminen tukee kaupungin tavoitetta päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Puurakentamisesta on nyt julkaistu esite.

Ympäristöhyöty

Suomen kuusi suurinta kaupunkia haluavat vauhdittaa puurakentamista alueellaan. Taustalla on se, että Suomi on sitoutunut maailmanlaajuiseen ilmastosopimukseen ja siksi fossiilitaloudelle on löydettävä korvaavia materiaaleja ja toimintatapoja. Puun käyttö rakentamisessa edistää biotaloutta ja kestävää kasvua. Suomessa metsät, muut viherverkostot ja pitkään käytössä olevat puutuotteet ovat tärkeitä hiilinieluja.

Työllisyysnäkökulma

Puu on tärkeä paikallistalouden raaka-aine, jonka jalostaminen tuo maakuntiin työtä ja yritystoimintaa. Uusien rakennusmenetelmien kehittäminen lisää myös koulutustarvetta alalla. Puurakentaminen tarjoaa mahdollisuuden myös vientituotteiden kehittämiseen.

Isokuusen kaupunginosa

Vuoreksen Isokuusi on yksi Suomen suurimpia puukerrostaloille kaavoitettuja alueita. Isokuusessa yhdistyy teollinen puurakentaminen, uusiutuva energia ja älykkäät ratkaisut. Alueelle tulee kerrostalojen lisäksi omakoti- ja rivitaloja sekä puinen koulu- ja päiväkotirakennus. Puuta käytetään myös infrarakentamisessa muun muassa puistoissa ja katurakenteissa.

Täydennysrakentaminen

Tampereen kaupunki tukee asuinkerrostalojen puurakentamista täydennysrakennusalueilla antamalla alennuksen maankäyttökorvauksesta tai tonttivuokrasta. Puurakentaminen soveltuu myös erittäin hyvin kerrostalojen lisäkerrosten tekemiseen keveytensä ja asennusnopeutensa ansiosta.

Esite aukeaa kuvaa klikkaamalla.

Lisätiedot:

Pauli Välimäki
Ohjelmapäällikkö
Smart Tampere -ohjelma, Kestävä Tampere 2030
puh. 040 8016035
etunimi.sukunimi@tampere.fi