Tampere keräsi digitaalista asiakaspalautetta päiväkodeissa ja yläkouluissa

Smart Tampere -ohjelma kokeili digitaalisen palautteen keräämistä päiväkodeissa ja kouluissa Taplause Oy:n asiakaspalautejärjestelmän avulla.

Tampereen kaupunki kokeili keväällä, voisiko niin päiväkoti-ikäisten lasten, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kuin yläkoululaisten ääntä saada paremmin kuuluviin. Taplause Oy:n digitaalista palautejärjestelmää kokeiltiin viidessä päiväkodissa, viidessä erityisen tuen ryhmässä ja kaikissa Tampereen yläkouluissa. Palautetta pystyi antamaan älylaitteilla.

–Taplause Oy:n palauteratkaisu valikoitui kokeiluun, koska se perustuu kuvakommunikaatioon. Lasten ei välttämättä tarvitse osata lukea osatakseen antaa palautteen. Kuvasymboleista on hyötyä myös oppimisvaikeuksista kärsiville, Digiasiakaspalvelu-projektin projektipäällikkö Outi Lehtinen kertoo.

Palautetta annettiin anonyymisti älylaitteilla.

Kokemukset kirjavia

Hiukan yllättäen palautteenantokokeilusta saatiin erilaisia kokemuksia, riippuen kohderyhmistä ja palautteen kerääjistä. Esimerkiksi osa erityisopettajista oli tehnyt palautteen keräämisestä rutiinin, jolla oli pedagoginen tarkoitus opettaa koululaisia havainnoimaan ympäristöään ja ilmaisemaan itseään. Päiväkodeissa puolestaan huomattiin, että palaute on syytä ottaa yhdestä aiheesta kerrallaan, esimerkiksi ruokailusta. Palaute on myös kerättävä välittömästi toiminnan jälkeen. Kokeilun aikana ei vielä noussut esiin kovinkaan paljon sellaisia asioita, joita kasvattajat eivät olisi tienneet. Palautelaitteen käyttö kuitenkin herätteli pohtimaan osallisuutta päiväkodin arjessa.

Yläkouluissa toteutui parhaiten anonyymi palaute. Tampere antoi kaikille yläkoululaisille mahdollisuuden antaa palautetta, joka mahdollisti kokonaiskuvan muodostamisen eri yläkoulujen tilanteesta. Digitaalisen palautteen keräämistä jatketaan erityisryhmissä ja yläkouluissa myös tulevina vuosina. Tietoa lasten ja nuorten kokemuksista voidaan hyödyntää paitsi arjen tasolla, myös toiminnan kehittämisen ja johtamisen tukena. Kokeilusta saatuja kokemuksia hyödynnettiin myös koko Tampereen kaupunkia koskevan asiakaspalautejärjestelmän kilpailutuksessa.

–Tässä kokeilussa näkyy kokeilukulttuurin logiikka: kokeillaan pienesti ja vasta sitten päätetään, kannattaako ratkaisua skaalata tai toimintatapoja muuttaa, Lehtinen sanoo.

Digiasiakaspalvelu-projektin verkkosivut