Tampere kokeilee Me-säätiön Noodi-sovellusta opinto-ohjauksessa

Tampereen kaupungin kestävää kehitystä ja digitalisaatiota edistävä Smart Tampere -ohjelma on sopinut ME-säätiön kanssa Noodi-sovelluksen kokeilusta opinto-ohjauksessa. Sovellus on kaikille avoin, maksuton työkalu ammatin- ja koulutuksen valintaan. Palvelua testaa 12 yläkoulun opinto-ohjaajaa kevätlukukauden ajan. Noodin käyttäminen on nuorille vapaaehtoista. Kokeilun jälkeen opinto-ohjaajilta tullaan kysymään, ovatko he huomanneet sovelluksesta olevan apua nuorten ammatinvalintaan. Me-säätiö hyödyntää vastauksia sovelluksen jatkokehityksessä.

 Tarkoituksena on kokeilla uutta digitaalista välinettä oppilaiden ohjauksessa ja testata sovelluksen toimivuutta yläkoululaisten käytössä. Jos Noodista on opinto-ohjauksessa apua, sovelluksen käyttöä laajennetaan muihinkin kouluihin, projektipäällikkö Marika Korpinurmi Smart Tampere -ohjelmasta kertoo.

Noodi on yksi ME-säätiön digitaalisista projekteista. Palvelussa nuori kirjaa ensin tilanteensa, osaamisensa ja unelmansa. Tämän jälkeen sovelluksen algoritmi etsii miljoonista eri koulutus- ja ammattiyhdistelmistä sopivimmat ja esittelee nuorelle erilaiset vaihtoehdot. Eri polut perustuvat tilastolliseen malliin, joka on luotu Tilastokeskuksen datasta.

ME-säätiön tarkoituksena on vähentää yhteiskunnallista eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

www.noodi.me