Tampereella kokeillaan uudenlaisia kävelyopasteita

Mustat viitat ja opastetaulut ohjaavat pian kulkijaa Tampereen rautatieasemalta ja Keskustorilta Ratinan stadionille.

Uudet opasteet ovat osa Tampereen keskustaan luotua kävelyopastuksen konseptia, jolla tavoitellaan kävelyn lisääntymistä muun muassa helpottamalla reittien löytymistä ja kehittämällä opastamista eri tavoin. Keskeisimmillä paikoilla kokeillaan alueopasteita, joissa esitetään lähellä olevia kohteita kartalla. Ensimmäiset opasteet ilmestyvät katukuvaan yleisurheilun nuorten MM-kisoihin ja opastaminen jatkuu Ratikan rakentamisen ajan.

Voit kertoa kokemuksesi ja kehittämisehdotuksesi täällä.

Opastamisen ekosysteemi

Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelmassa on käynnissä 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hanke, jonka tavoitteena on kehittää monipuolisesti opastamista ja mahdollistaa nopeita opastuskokeiluja. Keskustan uusi kävelyopastus on osa hanketta. Esimerkkikohteena pilotissa käytetään 10.−15.7.2018 Tampereella järjestettäviä nuorten yleisurheilun MM-kilpailuja. Kilpailuihin osallistuu urheilijoita, huoltajia ja katsojia yli 170 maasta.

Kokeiluun valittiin reitit rautatieasemalta ja Keskustorilta MM-kisojen tapahtumapaikkana toimivalle Ratinan stadionille. Hämeenkadun rakentamisen vuoksi reitti kulkee aluksi Verkatehtaankadulla. Opastuspilotti jatkuu siihen asti kunnes Hämeenkatu on valmis ja pysyvä opastus voidaan toteuttaa Hämeenkadun kautta.

Kävelyopastusta rautatieasemalta Ratinan tapahtumiin tukee myös Visumo Oy:n kehittämä selainpohjainen AR-sovellus, joka havainnollistaa kuvin ja tekstein reitin rautatieasemalta Ratinaan sekä stadionin palvelupisteet. Kehitystyö on meneillään.

Tampereen keskustan kävelyn opastejärjestelmä

Tampereella hyväksyttiin kävelyn opastejärjestelmän konsepti vuonna 2016. Konseptin mukaista opastusta on aikaisemmin toteutettu rautatieasemalta Tampere-taloon. Opastejärjestelmän tuoteperheeseen kuuluvat ns. koontiopasteet, alueopasteet ja sormiopasteet. Pilotissa käytetään mustapohjaisia sormiopasteita eli viittoja sekä kahdelta sivulta luettavia pylväsmäisiä alueopasteita.

kävelyopasteiden tuoteperhe: sormiopasteet, alueopasteet sekä koontiopasteet

Minne opastetaan?

Opastettavia kohteita on Tampereella varsin paljon, joten kaikkiin mahdollisiin kohteisiin ei kävelijöitä voida opastaa. Tärkeimmäksi kriteeriksi on asetettu, että opastettavassa kohteessa on vähintään 15 000 kävijää vuosittain. Lisäksi kohteen tulee olla auki vuoden ympäri vähintään viitenä päivänä viikossa.

Opastettavat kohteet voidaan jakaa karkeasti viiteen pääryhmään: opastuspaikat, liikennekohteet, kulttuurikohteet, aktiviteetit ja nähtävyydet. Kohteissa tulisi olla sisätila, johon pääsee ympäri vuoden. Poikkeuksen muodostavat kohteet, jotka eivät ole rakennuksia tai joiden ei oleteta olevan sisällä, kuten esimerkiksi torit, huvi- ja eläinpuistot, näköalapaikat, satamat tai maauimalat ja uimarannat.

Vastaamalla kyselyyn voit esittää toiveita paikoista, jonne toivoisit opastusta seuraavissa vaiheissa.

Värikoodit

Opastekonseptissa keskusta on jaettu neljään eriväriseen lohkoon. Lohkoja rajaavat Hämeenkatu ja Tammerkoski. Värikoodit auttavat liikkumaan kaupunginosien välillä.

Piktogrammit ja silhuetit

Opastejärjestelmän kartoissa ja viitoissa käytetään kuvituksena piktogrammeja ja kohdesilhuetteja. Piktogrammit ovat valtakunnallisesti määriteltyjä ja tuttuja liikennemerkeistä. Pilotissa käytetään piktogrammeja opastamaan linja-autoasemalle ja rautatieasemalle. Silhuetit puolestaan ovat viivapiirustuksia Tampereen tärkeimmistä rakennuksista. Kohdesilhuetit on laadittu maamerkkimäisistä ja arkkitehtoonisesti omalaatuisista rakennuksista. Kohdesilhuettien käytöllä pyritään helpottamaan kulkijan orientoitumista kadulla. Opastepilotissa silhuetteja käytetään mm. Ratinan stadionista ja Keskustorista.