TTY tutkii sähköautojen latausta – osallistu tutkimukseen!

Sähköautot ovat osa tulevaisuuden liikenne- ja energiajärjestelmäämme. Sähköinen liikenne mahdollistaa ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, riippuvuuden vähentämisen fossiilisesta öljystä sekä ilmanlaatua huonontavien päästöjen vähentämisen.

Merkittävällä määrällä sähköajoneuvoja on vaikutuksia myös sähköjärjestelmäämme ja erityisesti sähkönjakeluverkkoihimme. Sähköverkon suunnittelijoilla tulisikin olla hyvä käsitys sähköautojen muodostamasta kuormasta sähköverkolle. Tätä varten tarvitaan tietoa siitä, kuinka sähköautoja ladataan erityisesti kotona.

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on käynnistämässä tutkimuksen, jossa suomalaiset sähköautoilijat voivat osallistua puhtaamman tulevaisuuden rakentamiseen antamalla sähkönkulutusaineistoansa tutkimuskäyttöön. Tämä tapahtuu vastaamalle verkossa olevaan kyselyyn ja allekirjoittamalla pankkitunnuksilla valtakirja, jolla sähköverkkoyhtiö voi luovuttaa sähkönkulutusaineistoa TTY:n älykkäiden energiajärjestelmien tutkimusryhmän käyttöön.

Kyselylomake ja lisätietoa tutkimuksesta löytyy osoitteesta: https://tutvisma.northeurope.cloudapp.azure.com/

Tutkimus on osa laajaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa 6-vuotista EL-TRAN -hanketta (Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään).

Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään myös kansainvälisessä STARDUST-projektissa, jonka yhtenä tavoitteena on edistää sähköistä liikennettä Tampereella. STARDUST toteuttaa Tampereen kaupungin strategista tavoitetta hiilineutraalista kaupungista vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja:

Antti Rautiainen
Tutkijatohtori, Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikan laboratorio
antti.rautiainen@tut.fi
p. 040 8490916
Twitter: @Rautainen