6Aika – älykkään opastamisen ja vähähiilisen liikkumisen käytännön ratkaisuja Tampereella

Photo: Laura Vanzo, Visit Tampere

Vähähiilinen liikkuminen on Tampereen strategian kannalta keskeinen 6Ajan teema. Joukkoliikenteen, pyöräilyn, kävelemisen ja muiden kevyempien kulkutapojen houkuttelevuuden parantamista tutkitaan ja kokeillaan Kaupin alueella. Älykäs opastaminen puolestaan on tärkeä tekijä kaupungin viihtyisyyden ja turvallisuuden luomisessa.

Tampereella Kaupin alue oli selkeä valinta 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen kohteeksi. Alueella käy päivittäin noin 20 000 henkeä: esimerkiksi TAYSin asiakkaita ja henkilökuntaa, TAMKin ja yliopiston väkeä, useiden terveysteknologiayritysten henkilöstöä, Kauppi Sports Centerin asiakkaita ja muita liikunnan harrastajia.

Alue myös muuttuu ja rakentuu edelleen koko ajan, mikä lisää liikkumista ja avaa osaltaan mahdollisuuksia uusien palvelujen luomiseen.

– Hankkeen tavoitteena on tehdä vähähiilisiä liikkumistapoja houkuttelevammiksi ja vähentää tätä kautta henkilöautoilun tarvetta. Tämä taas on erittäin hyvin linjassa Tampereen kaupungin ilmastotavoitteiden kanssa, kertoo projektipäällikkö Jukka Reunavuori Business Tampereesta.

Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta, ja kestävän liikennejärjestelmän kehittäminen on yksi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan teemoista. Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä, ja kaupunkien toimet voivat vaikuttaa merkittävästi päästöjen vähentymiseen.

Kaupin alueen kävijöiden käytännöistä, toiveista ja tarpeista saatiin kattavasti tietoa hankkeen käyttöön, sillä jo ennen hanketta alueesta oli tehty laajahko selvitys, Smart Mobility Kauppi -asiakastutkimus. 6Aika on osaltaan auttanut jalostamaan tutkimustietoa käytännön toimiksi.

Matkaketjut kuntoon

Matkaketjujen sujuvoittaminen on oleellinen osa vähähiilisen liikkumisen kehitystyötä Kaupin alueella. Joukkoliikenne palvelee aluetta hyvin ja elokuussa 2021 kaupallisen liikenteensä aloittava Tampereen Ratikka parantaa tilannetta entisestään. Matkaketju alkaa kuitenkin jo kotiovelta ja jatkuu kohteen ovelle asti – koko ketjun pitää toimia jouhevasti, jotta se on houkutteleva vaihtoehto oman auton käyttämiselle.

– Kauppiin tulijan pitäisi jo kotoa lähtiessään pystyä näkemään oma matkaketjunsa kokonaisuudessaan eli esimerkiksi myös se, miten pääsee joukkoliikennepysäkiltä kohteeseensa. Matkaa voi Kaupissa olla helposti vielä puoli kilometriä tai kilometrikin, Reunavuori sanoo.

Hankkeessa ollaankin selvittämässä ja kokeilemassa muun muassa juuri ensimmäisen ja viimeisen kilometrin ratkaisuja. Esimerkiksi alueelle kehitettävä mobiilireittiopas ohjaa kävelijät helposti pysäkiltä määränpäihinsä ja sähköpotkulautoja tarjoavat yritykset ovat mukana miettimässä tämän kulkutavan tarjoamista alueella liikkuville.

Pidemmän aikavälin visiona on Kaupissakin autonominen liikkuminen, mutta 6Ajan kokeilut eivät vielä tuo robobusseja alueelle.

Pyöräilyn edellytyksiä rakentamassa

Pyöräilyn edistäminen on ollut hankkeessa alusta asti vahvasti mukana. Asiakastutkimuksen mukaan neljäsosa alueelle saapuvista kulkee jo pyörällä, ja osuutta olisi mahdollista nostaa tuntuvasti. Hanke selvitti, miten pyöräilyn houkuttelevuutta voisi lisätä Kaupissa. Tuloksena on ollut muun muassa joukko käytännön toimenpide-ehdotuksia alueen yksityisille ja julkisille toimijoille.

– Esimerkiksi pyöräpysäköintiä tarvittaisiin nykytilanteeseen nähden huomattavasti lisää. Paikkojen tulisi myös olla nykyistä laadukkaampia eli lukittavia, turvallisia ja säältä suojattuja, Reunavuori sanoo.

– Hankkeessa on käynnistynyt sähköpyöräkokeilu, joka yhdistyy liityntäpysäköintiin. Ajatuksena on, että kokeilun osallistujat pysäköivät autonsa Linnainmaalle, saavat käyttöönsä sähköpyörän ja saapuvat sillä Kauppiin, kertoo älykkään liikenteen asiakkuusvastaava Jari Ikonen Business Tampereesta.

Ratkaisuja pysäköinnin ongelmiin

Kaupin alueen pysäköinti on ollut pitkään haasteellista. Kun aluetta rakennetaan lisää, maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrä vähenee edelleen. 6Aika kehittää ja kokeilee keinoja pysäköintitilan tehokkaampaan hyödyntämiseen ja toisaalta pysäköintitarpeen vähentämiseen esimerkiksi kimppakyydein ja liityntäpysäköinnin avulla.

Nykyään Kaupin alueen pysäköintipaikat on monen eri toimijan hallinnassa ja jokaisella on niitä varten omat järjestelmänsä. Yhteinen pysäköintihubi keräisi kaikki tiedot samaan paikkaan ja auttaisi ohjaamaan autolla saapuvat sinne, missä kulloinkin on tilaa.

Hanke on kehittänyt kimppakyytijärjestelmää, ja se odottaa vielä pilotointia. Kiinnostusta kimppakyyteihin on mahdollista lisätä myös varaamalla kyytien tarjoajille maksutonta parkkitilaa.

Liityntäpysäköinti on kätevä tapa välttää Kaupin pysäköintisolmut. Auton voi jättää työpäivän ajaksi parkkiin ilmaiseksi lähellä bussipysäkkiä olevalle alueelle ja jatkaa matkaa bussilla.

Opastaminen parantaa kaupungin vetovoimaa

Opastaminen on keskeinen osa toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Kun ihmisten liikkumista ohjataan niin, että se on sujuvaa, helppoa ja turvallista, kaupunkikokemuksestakin muodostuu todennäköisemmin miellyttävä. Paikkojen ja palvelujen löydettävyys sekä isojen massojen liikuttelu tapahtumissa ovat olleet keskeisiä huomion kohteita 6Aika Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa.

Hankkeen tulokset näkyvät hyvin onnistuneissa kokeiluissa, joissa kaupunki on ollut kokeilualustana, yritykset yhteistyökumppaneina ja Tampereella kulkevat ihmiset käyttäjinä.

– Yksi käyttää mieluiten mobiilisovellusta, toinen katsoo infonäyttöjä ja kolmas luottaa viittoihin. Siksi hankkeessakin on jaettu tietoa monikanavaisesti, sanoo projektipäällikkö Anni Joela.

Yleisurheilun nuorten MM-kilpailuissa kesällä 2018 otettiin käyttöön Tampere Events App. Sovellus tarjosi käyttäjän kulkemisen helpottamiseksi tietoa tapahtumasta, reiteistä ja palveluista. Tapahtumasovellus on nyt tauolla, mutta keväällä 2019 julkaistua Tampere.Finland -kaupunkiappista kehitetään jatkuvasti. Maaliskuuhun 2021 mennessä sille oli kertynyt yli 80 000 latausta.

Tampereen infonäytöt taas palvelevat sekä paikallisia että matkailijoita kaupungin keskustassa. Näytöllä on kaksi toiminnan tasoa. Kosketuksen kautta aktivoituna näyttö kertoo käyttäjälleen muun muassa reitit, palvelut ja tapahtumat. Muuten näkyvillä on esimerkiksi mainossisältöä, ja mukaan mahtuu myös kaupungin omaa viestintää.

Opastamisen ekosysteemi -hanke on tehnyt tilaa kaupungin viesteille myös esimerkiksi pysäkki- ja bussinäytöillä. Niitä on hyödynnetty muun muassa korona-ajan ohjeistukseen. Kun suurten tapahtumien aika jälleen koittaa, kaupunki saa tätä kautta esimerkiksi markkinointiviestinnälleen lisää näkyvyyttä kaupunkitilassa.

Sekä infonäyttöjen että Tampere.Finland -sovelluksen toteutus herätti kiinnostusta myös Barcelonan Smart City Expossa, jossa maailman älykaupunkien edustajat kohtaavat vuosittain.

Yksi hankkeen isoista tuloksista se, että opastamisen kokonaiskoordinaation merkitys on nostettu esille.

– Opastaminen liittyy kaupungissa niin moneen asiaan, että sitä on tehty palasina eri yksiköissä. Kokonaisuutta ja palojen yhteensopivuutta on ollut vaikea koordinoida, mutta tilannetta on hankkeen myötä korjattu, kertoo Joela.

Uutta yhteistyötä kaupungeille

6Aika-hanke on nostanut kaupunkien keskinäisen yhteistyön aivan uudelle tasolle. Liikkumisen ongelmat ja haasteet ovat kaupungeille yhteisiä, joten ratkaisujakin kannattaa hakea yhdessä. Kun kaupungit jakavat kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään, kaikkien ei tarvitse ratkaista jokaista ongelmaa itse.

– 6Aika on saanut kaupungit keskustelemaan keskenään, Ikonen tiivistää.

– Opastamisessa Tampere, Turku ja Helsinki saivat yhteensä enemmän aikaan kuin kukin olisi saanut yksin samassa ajassa ja samalla rahalla. Kaupunkien yhteistyötä ja tietojen vaihtamista jatketaan edelleen, Joela sanoo.

Yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyö on myös vahvistunut hankkeen aikana, sillä nopeat palvelukokeilut ovat osoittautuneet käteväksi tavaksi saada asioita eteenpäin: yrityksillä on mahdollisuus päästä kokeilemaan uusia ratkaisujaan oikeissa ympäristöissä. Nopean kokeilun arvo, enintään 10 000 euroa, rajoittaa kokeilun laajuutta, mutta voi toisaalta olla etenkin pienelle yritykselle tarpeellinen kannustin. Parhaimmillaan nopeasta kokeilusta alkaa polku kohti laajempia markkinoita.

– Kaupin alueella hyväksi havaittu vähähiilisen liikkumisen palvelu voi hyvin levitä käyttöön ja hyödyksi koko Tampereen kaupunkiseudulle ja muihin älykkäisiin kaupunkeihin, Reunavuori sanoo.

– Opastamisesta tulee tunnistettavampaa ja käyttäjälleen helpompaa, kun samaa mallia voidaan soveltaa eri kaupungeissa. Kaupunkien taas on helpompi toteuttaa opastamista, kun ne voivat hyödyntää toistensa kokemuksia, Joela sanoo.

Esimerkiksi Tampere.Finland-sovellus on skaalattavissa muuallekin, ja matkailijan kannalta olisi tietysti kätevää, jos useammassa kaupungissa on käytössä samalla periaatteella toimiva sovellus.

6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke alkoi syyskuussa 2019 ja on tämän artikkelin kirjoitushetkellä noin puolivälissään. Koronapandemia on viivästyttänyt joitakin hankkeen toimenpiteitä, joten niiden loppuun saattamiseen tarvitaan lisäaikaa. Hankkeen pääkoordinaattori on Espoon kaupunki.

6Aika Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa etsittiin ratkaisuja, joiden avulla kehitetään toimivampaa ja viihtyisämpää kaupunkiympäristöä ja edistetään kaupunkilaisten arjen sujuvuutta. Hanke päättyi syksyllä 2019.

Jukka Reunavuori on 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen Tampereen osatoteutuksen projektipäällikkö ja kaupunkiseudun elinkeinojen kehittämisen asiakkuusvastaava Business Tampereessa.

Jari Ikonen on Tampereen kaupunkiseudun liikkumisen ekosysteemin asiantuntija ja älykkkään liikkumisen asiakkuusvastaava Business Tampereessa.

Anni Joela on Opastamisen ekosysteemi -hankkeen projektipäällikkö.

Jaa uutinen