Älykäs kaukolämpö pienentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä ja kustannuksia

Asuinkiinteistöjen energiankulutusta saadaan pienennettyä, kun kaukolämpöön kiinnitetään huomiota ja tekoäly valjastetaan avuksi. TOASin asuinrakennuksissa on Tampereen Sähkölaitoksen Älykäs kaukolämpö -palvelulla saavutettu jopa 10 prosentin säästöt, mutta algoritmeja kehitetään yhä sopimaan paremmin myös muihin kiinteistöihin, kuten toimistoihin ja kouluihin. 

Sähkölaitoksen kumppanina Älykäs kaukolämpö -palvelua on kehittänyt tamperelainen Enermix Oy. Palvelu tasaa kaukolämmön huipputehoja, optimoi kiinteistön lämmöntarvetta ja pienentää siten lämmityskuluja. Palveluun kuuluvat huoneistokohtaiset anturit, jotka mittaavat lämpötilaa ja kosteutta. Niiden avulla voidaan muuttaa lämmityksen ohjaus huonelämpötiloihin perustuvaksi. Tällöin tekoäly ohjaa lämmitystä tarpeen mukaan eri vuoden- ja vuorokauden aikoina.

Tekoäly estää esimerkiksi turhan lämmityksen kesällä, vaikka yksittäinen kylmempi tunti sitä voisi muuten edellyttää. Syksyllä puolestaan päivät kylmenevät, mutta rakennuksiin on varastoitunut lämpöä eikä lämmitystä tarvitse heti kytkeä päälle. Toisaalta kulutuspiikkejä voidaan estää pienentämällä tilapäisesti ja hetkellisesti lämmitystä kaukolämmön kulutuksen ruuhkahuippuina, kuten aamuisin monien käydessä suihkussa.

Palvelua kehitettiin yhteistyössä TOASin kanssa

Älykäs kaukolämpö -palvelu oli pilottikäytössä Tampereen Opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) 11 kohteessa viime lämmityskaudella. Palvelun avulla oli helpompi havaita lämmitysjärjestelmän viat tai tyhjänä ollut asunto, josta oli unohtunut muuttohetkellä ikkuna auki.

Pilotti opetti meille paljon siitä, miten kiinteistöjen lämmitystä voidaan optimoida ja millaisia lämmityksen poikkeustilanteita vuoteen mahtuu, kertovat Suvi Kyllönen Tampereen Sähkölaitokselta ja Janne Heinonen Enermix Oy:stä.

Pilottikiinteistöissä oli jo tehty useita energiansäästötoimenpiteitä. Siitä huolimatta Älykäs kaukolämpö -palvelu antureineen pystyi antamaan vielä kohteesta riippuen 5-10 % energiansäästön ilman asuinolosuhteiden huononemista.

Rahallisen säästön lisäksi asuntojen lämpötilat on saatu pysymään aiempaa paremmin tasaisina lämmityskaudella, ja vikoja on pystytty havaitsemaan ja korjaamaan helpommin, toteaa toimitusjohtaja Kirsi Koski.

Kehitystyö jatkuu

Palvelua kehitetään edelleen, jotta se soveltuisi myös muille kuin asuinkiinteistöille. Uusia pilotteja käynnistyy kaupungin ja evankelis-luterilaisen seurakunnan kiinteistöissä. Seuranta jatkuu myös TOASin kohteissa.

Suurin hyöty palvelusta saadaan, mikäli yhtiössä ei ole aiemmin ollut käytössä älykästä lämmityksen säätöä tai huonelämpotilamittausta, lisää Kirsi Koski.

TOASin tavoitteena on pudottaa hiilipäästöt nollaan. Energiansäästötoimenpiteillä TOAS on mukana yhteisissä ilmastotalkoissa, mutta myös uudisrakentamisessa tavoitteet on asetettu korkealle. TOAS aikoo rakentaa muun muassa Rauhaniemeen puukerrostalon.

Kiinteistön omistajat voivat merkittävästi vaikuttaa siihen, että yhdessä saavutamme hiilineutraaliuden tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, toteaa Pauli Välimäki Tampereen kaupungilta.

Älykäs kaukolämpö -palvelu on kehitetty osana STARDUST-projektia. Projektissa kehitetään vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ICT-ratkaisuja mm. sähköisen liikenteen, älykkään ulkovalaistuksen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjouston sekä uusien asuinalueiden energiantuotannon teemoista.

Lisätietoja

Maarit Vehviläinen
Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
puh. 050 336 7696
maarit.vehvilainen@tampere.fi

Älykäs kaukolämpö -palvelu

Jaa uutinen