AREA 21 -hankkeen kansainväliset partnerit tutustuivat Tampereen ja Hiedanrannan energiatehokkaisiin suunnitelmiin

Tampereen kaupunki ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana partnereina eurooppalaisten kaupunkien energiatehokkuuden edistämiseen keskittyvässä AREA 21 -hankkeessa. Projektiin osallistuvat Itämeren alueen kaupungit, Tampere, Pietari, Kohtla-Järve, Tartto, Lublin, Hampuri ja Helsingborg, joiden edustajat kokoontuivat Tampereella 11.-13.3.

AREA 21 -hankkeen kansainväliset partnerit vierailulla Evergreen Farmilla Hiedanrannassa.

AREA 21 -projektissa kehitetään toimenpiteitä kaupunkien asuinalueiden ja erityisesti asuinrakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kehitystyön painopiste on yhteistyö kaupungin sidosryhmien – etenkin kiinteistöjen omistajien kanssa. Tampereen kaupunki järjestää hankkeessa muun muassa useita työpajoja, joihin osallistuu energiasuunnittelun sidosryhmiä. TAMKin vastuulla on energiankulutuksen kokonaisvaltaiseen seurantaan ja visualisointiin tähtäävän digitaalisen työkalun kehittäminen ja sen pilotointi Härmälässä.

AREA 21 – Baltic Smart City Areas for the 21st Century -hankkeessa on mukana seitsemän Itämeren alueen kaupunkia.

Tiistaina 12.3. osallistujat tutustuivat Hiedanrantaan, joka edustaa täysin uudenlaista kansainvälisestikin kiinnostavaa osallistavaa kaupunkisuunnittelun mallia. Hiedanrannassa kansainvälisille vieraille esiteltiin energiatehokkaita kokeiluja, kuten biohiiltä polttava energialaitos Carbofex ja vertikaaliviljelyyn perustuva Evergreen Farm. Vertikaaliviljely tapahtuu sisätiloissa ja se hyödyntää biohiililaitoksesta ohjattavaa hiilidioksidia. Tällaiset suljetut kierrot ovat energiatehokkaita ja vastaavia innovaatioita hyödynnetään Hiedanrannan suunnittelussa asuinalueeksi.

Keskiviikkona 13.3. hanketapaaminen jatkuu tutustumalla energiatehokkaasti remontoituihin taloihin Tammelassa.

Lisätiedot:

https://area21-project.eu/

Johanna Leino
Suomen Itämeri-instituutti
050 4363 233

Juho Rinta-Rahko
Ekokumppanit
040 1762 621

Jaa uutinen