Blogi: Rakentamisen kestävä murros on jo täällä

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Tampereella on erittäin vankkaa rakentamisen, energiahuollon sekä tietotekniikan osaamista. Tampereen kaupunki, VTT ja Tampereen yliopisto tiivistävät ekosysteemitoimintaa näissä teemoissa syksystä 2021 alkaen, kun RECO (Resilient Smart City Solutions Ecosystem)-projekti käynnistyy. Projektin tavoitteena on tuottaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiä ison mittakaavan hankkeita. Etsimme myös lisää strategisia kumppaneita liittymään joukkoomme. Tampereen kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välinen seitsenvuotinen ekosysteemisopimus rahoittaa työn.

E-lukulaskennasta tehonhallintaan

Rakentaminen alana on kovassa murroksessa. Digitaaliset työkalut parantavat alan tehokkuutta. Uudet rakentamisen muodot kuten puurakenteiset kerrostalot vaativat uusien käytäntöjen oppimista ja osaamisen vahvistamista.

E-lukulaskenta ja energiatehokkuuden optimointi on jo jalkautunut osaksi rakennushankkeita. Samaan aikaan hiilijalanjäljen laskenta on kokeilujen kautta löytämässä tiensä hankkeiden alkuvaiheen suunnitteluun. Alalla osataan jo elinkaarilaskenta hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen osalta.

Näiden vaikuttavien edistysaskeleiden lisäksi on seuraavana mahdollisuutena ottaa entistä paremmin rakennuskanta osaksi energiajärjestelmää. Aurinko- ja tuulivoima on jo lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, mutta tämä muutos jatkuu yhä kiihtyvällä vauhdilla. Vaihtelevasti sähköä tuottava uusiutuva energia vaatii tuekseen muun energiajärjestelmän joustavuuden lisäämistä. Tässä rakennetun ympäristön muut toimijat voivat sekä auttaa että hyötyä itse. Energiatehokkuuden rinnalla on entistä tärkeämpää tuottaa palveluita, joilla voidaan hallita tehoa. Käytännössä tämä tarkoittaa joustokykyä.

Joustoa voivat tarjota niin rakennusten ilmanvaihtokoneet, lämpöpumput kuin parkkihalleihin kiihtyvällä tahdilla rantautuvat sähköautotkin. Tampereen läpi kulkeva maakaasulinja on tulevaisuudessa yhä enemmän fossiilisen kaasun sijaan biokaasun ja yleisemmin vähäpäästöisten kaasujen siirtäjä. Vedyn tuotanto elektrolyysereillä on hyvin kiinnostava sähkö-, kaasu- ja lämpöverkot yhdistävä uusi mahdollisuus. Jäteveden lämpö, samoin kuin liiketilojen kylmäkoneiden lauhteet ja muut hukkalämmöt, otetaan entistä tarkemmin talteen. Energian varastointi, rakennuksissa ja niiden ulkopuolella, on myös yksi tähän huutoon vastaava ratkaisu.

Meillä on merkittävä kehitysalusta, jolla yritys voi kasvattaa liiketoimintansa kansainvälisiin mittoihin

Jo pelkästään kuudessa suurimmassa kunnassa asuu kolmannes suomalaisista. Meillä on tarjota sekä riittävän suuri urbaani alusta uusien ratkaisuiden kaupallistamiseen että mahdollisuus toteuttaa kansallisesti hyvin merkittäviä toimia, joilla hyödytään energiamurroksesta työpaikkojen ja yritysten kasvun myötä. Erinomaisia kumppaneita olemme tunnistaneet laajasti ympäri Suomea, puhumattakaan kansainvälisistä toimijoista.

Tampereen rakentamisen, energian ja ICT-infran toimijat yhteen tuova ekosysteemi tiivistää toimintaansa syksyllä. Uniikki kestävien, kaupunginosatasoisten ratkaisujen kehitys- ja toteutusympäristö käynnistetään jo pian, sillä Tampereen kaupunki toteuttaa haastekilpailun, jossa neljä haasteenasettajaa hakee ratkaisua erilaisiin energiaan liittyviin haasteisiin. Haastekilpailu julkistetaan syyskuun loppupuolella. Vaikka ensi vuosina keskitymme energiateemaan, mutta kiertotalouden ratkaisut kypsyvät jo kulman takana ja ovat erittäin tervetulleita jo nyt osaksi ekosysteemiä.

Kiinnostuitko? Haluatko olla mukana, kun teemme yhdessä suuria yritysvetoisia hankkeita edellä mainituissa teemoissa? Etsimme erityisesti yrityksiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja haluavat kehittyä sekä kehittää uutta yhdessä.

Huom! Tämä on kutsu keskusteluun eikä sido tässä tekstissä mainittuja tahoja kuten Tampereen kaupunkia mihinkään. Kartoitamme toimijoita jotka ovat innostuneita toimimaan aktiivisena osana ekosysteemiä. Tulevien mahdollisten uusien strategisten kumppaneiden kanssa neuvotellaan yhteistyöstä tarkemmin erikseen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Jos vastaus on kyllä, varaa palaveriaika laittamalla minulle ja Ilarille viestiä. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!

Tuomas Vanhanen
Projektipäällikkö
RECO Resilient Smart City Solutions Ecosystem -projekti

Ota yhteyttä:

tuomas.vanhanen@tampere.fi
ilari.rautanen@tampere.fi

Jaa uutinen