Diabeteshoidon digitalisaatiolla lisää aikaa asiakastyölle

Toiminnanmuutos diabetespotilaiden hoidossa säästää aikaa varsinaiselle hoito- ja ohjaustyölle sekä asiakkaan kohtaamiselle. Tietojärjestelmien integraation avulla tiedon siirtämisen ja kirjaamisen tarve vastaanottokäynnin aikana vähenee huomattavasti.

Diabeteshoidon digitalisaatioprojektissa edetään merkittävä askel eteenpäin kevään 2019 aikana. Valmistuvan uuden integraation myötä endokrinologisen potilaan OmaTays- palvelussa täyttämän esitietolomakkeen tiedot tallentuvat automaattisesti potilastietojärjestelmään, missä ne ovat suoraan hoitotyön ammattilaisen saatavilla. Kehitystyötä on rahoitettu osana Tampereen kaupungin Smart Health -hanketta.

Integraation odotetaan valmistuvan maaliskuun 2019 aikana, kun viimeiset testaukset on suoritettu. Projektia johtaa osastonylilääkäri, endokrinologi Saara Metso Toimialueella 1 sisätautien vastuualueella.

– Kun aloimme kehittää endokrinologisten sairauksien toiminnanohjaus- ja laadunseuranta järjestelmää, Endoa, vuonna 2015, mietimme keinoja, miten voisimme tehdä työtämme laadukkaammin ja sujuvammin. Ensimmäisiä ideoitamme oli, että potilas voisi tuottaa merkittävän osan haastattelemalla saatavasta tiedosta jo ennen vastaanottoa. Nyt haaveemme on toteutumassa. Jos 80% potilaistamme käyttäisi jatkossa OmaTays:a aktiivisesti, voisimme viedä läpi merkittävän toiminnan muutoksen endokrinologian poliklinikalla, Saara Metso toteaa.

Integraatio mahdollistajana

Integraation merkitys poliklinisten potilaiden hoidossa on suuri: OmaTays:n terveyskyselyn ja Endo-järjestelmän dataintegraation myötä hoitotyöstä poistuu ylimääräistä tietojen kopiointia, siirtelyä ja kirjaamista, joka on tähän asti tehty käsin. Aikaa jää enemmän potilaan ohjaukselle ja varsinaiselle hoitotyölle.

Ennen vastaanotolle tuloaan asiakas täyttää hoitohenkilökunnan OmaTays-järjestelmään avaaman esitietolomakkeen verkossa. Vastaanotolle tullessaan potilas ja hoitohenkilökunta käyvät keskustellen läpi potilaan kuulumisia ja samalla hoitohenkilökunta varmistaa datan paikkansapitävyyden. Kun hoitohenkilökunta on hyväksynyt tiedot, data muuttuu virallisesti terveydenhuollon potilastiedoksi. Lomakkeelta tieto siirtyy suoraan diabeteksen hoidossa käytettyyn Endo-järjestelmään. Endo on endokrinologisten potilaiden hoidossa käytettävä potilastiedon laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmä, missä tieto on rakenteisesti järjestynyttä ja siten helposti myös esimerkiksi tutkimuksessa ja laadun arvioinnissa hyödynnettävää.

Diabeteksen hoidossa tulossa merkittävä toiminnan muutos

Diabeteshoidon digitalisaation kokonaisuudessa OmaTays-Endo -integraatio ei ole suinkaan ainoa tarvittava kytkös; Erityisen merkittävää olisi saada diabetespotilaiden päivittäin itse tuottama tieto omahoidon toteutumisesta siirtymään automaattisesti potilastietojärjestelmiin. Valmistelut tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat käynnissä.

Tulevaisuudessa ideaalitilanne olisikin, että hoitajan ei tarvitsisi vastaanoton yhteydessä kopioida tietoja manuaalisesti potilaan käyttämistä laitteista tai niiden pilvipalveluista terveydenhuollon järjestelmiin. Potilaan itse tuottamalla verensokeri-, hiilihydraatti- ja insuliinitiedolla on suuri merkitys hoidon ohjauksessa ja hoidon laadun arvioinnissa. Toiminnanmuutos mahdollistaa entistä laadukkaamman hoitotyön ja vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa.

OmaTays-Endo -integraatiolla luodaan mallia eri datalähteiden hyödynnettävyydelle diabeteksen hoidossa. Verensokeridatan lisäksi älylaitteilla tallennetut muut potilaan ns. MyData -tiedot ovat yhtä lailla kiinnostavia, ja jatkossa näiden integraatioiden edistäminen on tärkeä osa diabeteshoidon digitalisaatiota. Myös Endon kaltaisten muiden laatujärjestelmien integrointi osaksi diabetespotilaan hoidon toteutusta ovat tulevaisuudessa agendalla. Integraatiot ovat teknisesti toteutettavissa ja niitä hidastavat ainoastaan sopimukselliset seikat.

Jaa uutinen