Etsimme yrityksiä toteuttamaan kameradataa ja tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja – hae viimeistään 30.9.!

Kuva: Opa Latvala

Business Tampere ja Turun kaupunki ovat mukana 6Aika: CityIoT2 -hankkeessa, jonka tavoitteena on jatkokehittää, testata ja dokumentoida datan jakamisen ja hyödyntämisen menetelmiä, määrittelyitä ja rajapintoja kaupunkiympäristön näkökulmasta. Tarkoituksena on jakaa tietoa tuloksista kansallisesti ja kansainvälisesti. CityIoT2 -hanke pohjautuu vuosina 2017–2020 toteutetun CityIoT-hankkeen tuloksiin.

Datan hyödyntämisellä on iso potentiaali kaupunkiorganisaatioissa

Nykyisissä kaupunkiorganisaatioissa kertyy tietoa sekä asiantuntijoiden tuottamana että tietojärjestelmistä ja yhä enenevässä määrin myös erilaisista sensoreista ja IoT-järjestelmistä. 6Aika: CityIoT -hankkeessa todettiin, että erilaisten IoT-ratkaisujen ja niiden tuottaman datan hyödyntämisen potentiaali kaupungeissa on erittäin merkittävä.

Nyt CityIoT2 -hanke hakee kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä, kameradataa ja tekoälyratkaisuja hyödyntäviä pilotointi-ideoita. Tavoitteena on tehdä esimerkiksi liikennekameroiden sisällönanalysointia, kuten liikennelaskentaa, vaaratilanteiden analysointia, punaisiin valoihin ajojen määrää, kolaritilanteita ja niin edelleen. Piloteissa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupungin olemassa olevaa kameradataa (esimerkiksi liikennekamerat) tai uusia, pilottia varten asennettavia kameroita.

Kaupunkiympäristön tilannekuva kaupungin toimintoja ja optimointia ohjaamaan

Haemme myös ehdotuksia siihen, miten eri sovelluksista ja datalähteistä yhdistelemällä muodostuvaa kaupunkiympäristön tilannekuvaa voidaan hyödyntää kaupungin eri toimintojen ohjaamisessa ja optimoinnissa. Tampereen kaupungin tarjoamia avoimia datalähteitä löytyy esimerkiksi osoitteesta data.tampere.fi. Muidenkin datalähteiden avaamisesta pilottikäyttöön voidaan keskustella tapauskohtaisesti. Myös muita kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä kokeiluja ja pilotointeja on mahdollista tarjota.

Tule mukaan Teams-kyselytunnille!

Palvelukokeilupilotit kilpailutetaan innovaatiokumppanuusmallilla, joka mahdollistaa myös jatkokehityksen pilotin päätyttyä. Tampereen yksittäisten pilottien hintojen on arvioitu vaihtelevan 5000–25000 euron välillä.

Hankkeen kuvausmateriaali (PowerPoint tai PDF) tulee toimittaa viimeistään 30.9.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen minna.kinnunen@businesstampere.com

Lisätietoa hankkeesta saa maanantaina 20.9.2021 klo 10-11 pidettävällä Teams-kyselytunnilla. Kutsun kyselytunnille saa lähettämällä pyynnön Minna Kinnuselle edellä mainittuun osoitteeseen.

Lue tarjouspyyntö projektit.smarttampere.fi-sivustolta klikkaamalla tästä.

Lue tarjouspyyntö Hilmassa klikkaamalla tästä.

                              

Jaa uutinen