IoT-alustan hankinta etenee neuvotteluvaiheeseen

Tampereen kaupunki käynnisti IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankinnan syksyllä 2019. Kuusi yritystä on nyt valittu kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistumishakemusten perusteella.

Mukaan valitut yritykset ovat Caverion Suomi Oy, Gofore Oyj, ISS Palvelut Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Vera Oy ja Wapice Oy. Näiden yritysten kanssa neuvotellaan kevään aikana avoinna olevista kysymyksistä. Tarkoituksena on kartoittaa ja määritellä keinot, joilla kaupungin tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Neuvottelujen loputtua yritykset jättävät tarjoukset, jotka arvioidaan ja pisteytetään.

Hankinnan kohteena ovat IoT-alusta ja siihen liittyvät kaksi toteutusta kokonaispalveluna: kaupunkiympäristön ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä ja kaupunkiympäristön sensorointi tilannekuvaa varten. Hankinta tehdään kymmeneksi vuodeksi kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Osallistumishakemuksia saapui yhteensä 12.

 

Lisätietoja:

IoT-alustan ja ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinta

17.10.2019 IoT-alustan ja ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän kilpailutus auki
14.5.2019 IoT-alustan hankinnan valmistelu on loppusuoralla

 

Jaa uutinen