IoT-alustan toimittaa Tampereelle Wapice Oy

Tampereen kaupunki käynnisti IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankinnan syksyllä 2019. Palveluntuottajaksi valittiin viime joulukuussa Wapice Oy. Hankintapäätös on nyt lainvoimainen. Seuraavaksi solmitaan sopimus ja käynnistetään toteutus. 

Hankinnan kohteena ovat IoT-alusta ja siihen liittyvät kaksi toteutusta kokonaispalveluna: kaupunkiympäristön ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä ja kaupunkiympäristön sensorointi tilannekuvaa varten. IoT-alusta kerää dataa eri lähteistä ja mahdollistaa avoimen datan jakamisen.

Myös yritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset voivat hyödyntää alustan keräämää dataa rajapintojen kautta esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössään, kertoo Tampereen kaupungin järjestelmäpäällikkö Mika Heikkilä.

Hankittava kokonaisuus herätti kiinnostusta, ja osallistumishakemuksia saapui 12. Näistä kuusi ehdokasta valittiin keväällä 2019 kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Mukaan valitut yritykset olivat Caverion Suomi Oy, Gofore Oyj, ISS Palvelut Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Vera Oy ja Wapice Oy.

Neuvottelujen loputtua viisi yritystä jätti tarjouksen. Lopulliset tarjoukset arvioitiin laadun ja hinnan osalta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Wapice Oy, jonka kanssa solmitaan hankintasopimus seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Wapicella on pitkä kokemus IoT- ja teknologiaratkaisujen toimittamisesta. On hienoa saada olla mukana kehittämässä laadukkaampaa ja digitalisoidumpaa kaupunkiympäristöä, jolloin myös kaupunkilaisten saamien palveluiden laatu paranee, kertoo Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen.

Wapice Oy on suomalainen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut teollisuuden IoT- ja digitalisaatioratkaisuihin. Se työllistää Suomessa yli 330 ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijaa.

Lisätietoja

IoT-alustan ja ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinta

Mika Heikkilä
Järjestelmäpäällikkö
puhelin 050 468 8478
sähköposti Mika.Heikkila@tampere.fi

 

Hankintaan osallistuu STARDUST-projekti, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094). Se on osa Tampereen kaupungin Smart Tampere –kehitysohjelmaa.

Jaa uutinen