Kaupunki- ja tapahtumaturvallisuutta kehitetään yhdessä – kickoff 28.1.

Viime elokuussa Tampereelle varmistui yli 3M€ EU-rahoitus kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseen. Kehitystyö käynnistyy laajassa yhteistyössä Tampereen kaupungin, Nokian, Insta Groupin, Securitasin, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Business Tampereen kesken. Smart urban security and event resilience (SURE) -hankkeen kickoff järjestetään 28.1. osana Smart City Mindtrek 2020 -tapahtumaa.

Vilkas tapahtumatarjonta on kaupungin merkittävä vetovoimatekijä ja tärkeä elinkeinoala. Turvallisuus on tapahtumista kilpailtaessa yhä merkittävämmässä roolissa. Tapahtumajärjestäjän näkökulmasta Tampereen tulee olla paikka, jossa tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti ja niin, että asiakkaat viihtyvät tilaisuuksissa ja haluavat osallistua niihin yhä uudelleen. Viranomaisten näkökulmasta tapahtumien tulee sujua mutkattomasti ja vahinkoja ennaltaehkäisten. Tapahtumien tulee integroitua luontevasti myös kaupunkilaisten arkeen.

Tampereen seudulla on Suomen suurin turvallisuusosaamisen keskittymä. Alueen turvallisuusosaaminen yhdessä mittavan rahoituksen kanssa luo erinomaiset mahdollisuudet simuloida, testata ja rakentaa älykkään turvallisuuden ratkaisuja asukkaiden sekä vierailijoiden arjen turvallisuuden parantamiseksi. Kokonaisbudjetiltaan 4M€ hankkeessa tullaan simuloimaan ihmismassojen käyttäytymistä, yleisten tilojen toimivuutta ja mm. valaistuksen vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen tapahtuma- ja poikkeustilanteissa, kertoo projektipäälliköksi valittu Anniina Autero.

Projektipäälliköksi Anniina Autero

Tampereen kaupunki vastaa hankkeen johtamisesta. Projektipäällikkönä hankkeessa aloitti marraskuun alusta Anniina Autero, joka työskentelee Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmassa Tampereen kaupungilla.

Odotan innolla hankkeen tulosten rakentamista. Partneriverkostossa on parhaat osaajat, joiden avulla luomme älykkään turvallisuuden ratkaisuja urbaaniin tapahtumaturvallisuuteen. Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja siinä korostuu uuden turvallisuuden näkökulma. Onnistunutta tapahtumaturvallisuuden työtä ei edes huomaa, vaan se integroituu näkymättömäksi osaksi kaupunkiyhteisöä, kertoo Autero.

Autero siirtyi tehtävään Pirkanmaan turvallisuusklusterista Tampereen yliopistosta. Klusterissa on viime vuosina rakennettu turvallisuusalan osaamisverkostoa tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän, viranomaisten ja kolmannen sektorin välille.

Turvallisuutta tehdään yhdessä, sanoo Autero. Turvallisuusklusterityöskentely on edesauttanut turvallisuusverkoston muodostumista. Suomen Itämeri-instituutti ja Business Tampere rakensivat SURE:n hankekonseptin yhdessä hankkeen partnereiden kanssa. Olemme onnekkaita ja etuoikeutettuja, että voimme keskittyä vaativien ratkaisujen kehittämiseen yhdessä ja että meillä on resurssit yhteiseen työskentelyyn.

Mukana useita toimijoita

Tampereen kaupungin lisäksi hankkeeseen osallistuu useita muita toimijoita eri sektoreilta. Yrityksistä mukana ovat Nokia, Insta Group ja Securitas, jotka vastaavat muun muassa harjoitus- ja simulaatioalustan toteutuksesta ja videoanalytiikan ratkaisuista.

Osallistuminen SURE-hankkeeseen jatkaa Instan pitkäaikaista ja hyvää yhteistyötä Pirkanmaan turvallisuusklusterissa. SURE-hankkeessa meillä on mahdollisuus toimia osana kaupunki- ja tapahtumaturvallisuusekosysteemiä, sekä testata ja todentaa innovatiivisia ratkaisuja yhdessä eri käyttäjäryhmien kanssa. Katse on myös tulevassa eli ratkaisujen skaalaamisessa laajempaan käyttöön, kertoo Senior Consultant Sari Mäenpää Insta Group Oy:sta.

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttavat hankkeessa kaupunkilaiset ja sidosryhmät osallistavan turvallisuussuunnittelun toimenpiteitä. Business Tampere vastaa puolestaan turvallisuuteen liittyvien liiketoimintamallien kehittämisestä ja tulosten levittämisestä muihin tapahtumakohteisiin myös kansainvälisesti.

Hankkeen kickoff pidetään 28.1. osana Smart City Mindtrek 2020 -tapahtumaa. Tavoitteena on löytää tärkeitä näkökulmia hankkeen siirtyessä käynnistymisvaiheesta kohti toteutusta.

 

Lisätietoja

Anniina Autero
Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
anniina.autero@tampere.fi
puh. 044 4314 194

SURE-hankkeen nettisivut

Kuva: Laura Vanzo

Jaa uutinen