Innovaatiokilpailu

Datalla Tampere kestäväksi

Oletko maailmaa parantava teknologian kehittäjä ja datan hyödyntämisen osaaja? Haluatko auttaa Tamperetta matkalla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä? Datalla Tampere kestäväksi -innovaatiokilpailussa olemassa oleva data valjastetaan kestävämmän ja tehokkaamman kaupungin kehittämiseen. Ilmoita tiimisi mukaan!

Kilpailu alkaa 8.10. järjestettävällä tapahtumalla, jossa kerrotaan tarkemmin haasteista ja tarjotaan apua alustavien ideoiden täsmentämiseen. Tämän jälkeen yrityksillä on aikaa työstää omaa ratkaisuehdotustaan, joka tulee jättää 27.10.2019 mennessä. Kilpailu huipentuu 30.10. finaalitapahtumaan, jossa julkistetaan voittajat ja esitellään syntyneitä ratkaisuja. Parhaat ratkaisut (max. 3) ostetaan pilottina kaupungille.

Ennennäkemätön määrä dataa – osaammeko hyödyntää sitä oikein?

Tehottomat prosessit voivat luoda tarpeettomia kustannuksia ja ympäristökuormituksia. Voisiko data auttaa kehittämään prosesseja niin, että syntyisi säästöjä? Kehittämistyön tueksi tarvitaan nopeita päätöksiä. Voisiko dataa hyödyntää niin, että se tarjoaisi päättäjille faktapohjaista tietoa ja kokonaiskuvan päätöksenteon tueksi?

Myös kuntalaisilla on merkittävä rooli hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Miten kaupunki voisi dataa hyödyntämällä tukea ja ohjata kaupunkilaisia kohti kestäviä valintoja?

Tarjoamme

Avoin data

Tampereen kaupungilla on runsaasti avointa dataa, jota voi hyödyntää vapaasti

Pilotointien data

Jaamme Tampereen kaupungin eri pilotoinneista kertynyttä dataa osallistujien käyttöön Azuren ja Fiwaren avulla

Mentorit

Tarjoamme sparrausta ratkaisuideoiden työstämisen tueksi Tampereen kaupungin eri asiantuntijoiden toimesta

Palkitsemme

Parhaat ratkaisut testataan aidossa kaupunkiympäristössä!

Innovaatiokilpailun voittajat pääsevät pilotoimaan ratkaisuaan Tampereen kaupungin kanssa. Yhdessä toteutettuja kokeiluja esitellään vuosittain Smart City Expo World Congressissa Barcelonassa. Jotta voittaneiden ratkaisujen kanssa voidaan edetä suoraan Tampereen kaupungin maksamaan pilotointiin, on innovaatiokilpailu nivottu osaksi julkista hankintamenettelyä.

Arvostamme

Innovatiivisuus

Uusi ratkaisu, ei olemassa oleva tuote

Kestävyys

Ratkaisu ohjaa kaupunkia tai ihmisiä kohti kestävämpää toimintaa

Vaikuttavuus

Ratkaisun potentiaaliset vaikutukset ovat merkittäviä

Toteutettavuus

Ratkaisu on kustannustehokas ja integroitavissa tuotantoon, tiimin resurssit kunnossa

Rahoittajat
Lisätietoja

Mirja Hämäläinen

Konsultti

Demos Helsinki

— 050 380 5086

— mirja.hamalainen@demoshelsinki.fi