Yhteiskehittäminen

Hackathonit

Hackathon on tapahtuma, jossa joukko ihmisiä kokoontuu fasilitoidusti ja ennalta sovituksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Yhdistävää näille tapahtumille on osaaottavien innostunut asenne ja kyky hypätä tekemään rohkeasti jotain täysin uutta.

Kaupungin tarpeita voidaan hackathonissa avata haastemuodossa osallistujien ratkottavaksi. Osallistujille tämä avaa mahdollisuuden päästä ideoimaan ratkaisuja, joilla voi olla suurikin vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään.

Tampereen kaupunki on osallistunut mm. Euroopan suurimpaan hackathoniin Junctioniin (kuva) ja järjestänyt oman hackathoninsa Industryhackin kanssa.

Muita yhteiskehittämisen tapoja

Hackathon osana julkista hankintaa

Jos hackathonissa syntyneitä ratkaisuideoita halutaan myöhemmin testata ja jatkokehittää, voidaan hackathon nivoa osaksi julkista hankintamenettelyä. Tällöin uutta erillistä kilpailutusta ei tarvita, vaan ratkaisua voidaan kokeilla ketterästi suoraan idean kehittäneen tiimin kanssa. Riittävä ennakointi mahdollistaa myös kokeilun jälkeisen yhteisen jatkokehittämisen ja tilausvaiheen.

Vaikka hackathon voidaan sovittaa osaksi hankintamenettelyä, ei se aina ole tarkoituksenmukaista. Paras toimintatapa määritetään tapauskohtaisesti tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Esimerkkejä

Tampere.Finland-sovellus

Aidosti käyttäjäystävällinen mobiilisovellus vastaa sekä asukkaiden että matkailijoiden tarpeisiin kooten yhteen useita hyödyllisiä palveluita. Sovelluksen toteutti ja sitä kehittää  Geniem Oy yhdessä kaupungin ja Visit Tampereen kanssa.

Älyvalaistuspilotti

Älykkään valaistuksen pilotissa kaupunki halusi optimoida katuvalaistuksen tehokkuutta. Kaupungin 3D-mallin informaatiota ja muun muassa meterologista dataa yhdistämällä yksittäisiä valaisinpisteitä voidaan sytyttää ja sammuttaa tarkasti silloin kun valoa todella tarvitaan. Öinen liikennedata yhdistettiin malliin, jotta valaistus toimii myös öisin siellä missä sille on tarvetta.

Älykäs valaistus mahdollistaa kaupungin energiasäästöjen syntymisen katuvalaistuksessa. Uusia ratkaisuja pilotissa kehittivät Remod and Arcventure.

Block-by-Block

Viinikassa testattava Block-by-block -konsepti mahdollistaa IoT-ratkaisujen toteuttamisen kortteli korttelilta skaalautuvasti edeten. Ratkaisun pohjalla on avoin IoT-alusta, joka tarjoaa palveluntarjoajille mahdollisuuden liittää järjestelmään erilaisia sensoreita, antureita ja sovelluksia. Kaupunki tulee kokeilemaan alustassa älykästä valaistuksen ohjausta. Pilotin toteuttavat Wirepas Oy ja Capelon Ab.

Lisätietoja

Maarit Vehviläinen

Projektipäällikkö

STARDUST-projekti

Tampereen kaupunki

— 050 336 7696