Ketterät pilotit hyödyttävät sekä alueen yrityksiä että Tampereen kaupunkia

Mirella Mellonmaa / Business Tampere

Lokakuun aikana pikaisella aikataululla haetut yritysten nopeat pilottikokeilut on saatu valittua. Yhteensä kuuteen erilaiseen haasteeseen saatiin yhteensä 23 eri tarjousta, mistä Smart Tampereen projektipäällikkö Merja Maijala on tyytyväinen.

”Saimme jokaiseen haasteeseen enemmän kuin yhden tarjouksen, vaikka hakuaika oli todella lyhyt ja olemmekin kiitollisia, että niin moni yritys tarttui haasteisiimme”, Maijala kertoo.

Haasteita oli tarjolla niin monille toimialoille, että jokaiselle haasteelle valittiin omat asiantuntijaraadit ehdotusten arviointiin. Jokainen raati on pisteyttänyt saamansa ratkaisuehdotukset ja eniten pisteitä saaneen ratkaisun tai ratkaisujen kanssa edetään jatkokeskusteluihin. Osa tarjouksista jouduttiin valitettavasti hylkäämään, koska julkisten hankintojen ohjeistuksen mukaisesti tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Nopeat kokeilut on haluttu yhteistyön muoto kaupungin ja yritysten välillä

Jatkokeskusteluihin valittujen yritysten tarjoamia ratkaisuja tarkastellaan nyt tarkemmin yhdessä ja mahdolliset aloitettavat kokeilut toteutetaan kokonaisuudessaan vielä tämän vuoden puolella.

”Nopeista kokeiluista on tullut nopeasti haluttuja yhteistyön muotoja. Ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää omia ratkaisujaan aidossa kaupunkiympäristössä kaupungin aitoihin tarpeisiin nojaten”, kertoo Maijala.

Tavoitteena on nostaa Tampereen tunnettuutta älykaupunkina ja tukea alueen yrityksiä

Nopeiden kokeilujen hakuja on toteutettu jo useita Tampereella ja niitä on edelleen tulossa. Ideoita on saatu yhteensä liki sata noin 60:ltä eri yritykseltä. Ideoista noin kolmannes on edennyt kokeiluun.

”Tavoitteemme nopeissa kokeiluissa on, että yritykset pääsevät ketterästi ja nopeasti testaamaan omia ratkaisujaan. Toinen tavoite toki on, että ratkaisut olisivat globaalisti skaalattavissa ja ne tuottaisivat yrityksille myös kaupallista etua kansainvälisesti. Ja tietenkin nostavat Tampereen mainetta ketterän ja älykkään kaupunkikehityksen edelläkävijänä”, kertoo Maijala.

Kokeilujen etenemisestä tullaan kertomaan lisää Smart Tampereen kanavissa. Keskustelua nopeiden kokeilujen toteuttamisesta jatketaan seuraavien yritysten kanssa.

Digitaalisen kaksosen luominen Hervannan Smart City -testialueelle: Sitowise Oy ja VTT Oy

Tampereen peruskoulujen esittely virtuaalisesti: Polar Partners Oy

Virtuaalimarkkinoinnin konsepti seudun yritysten ja toimintaympäristön esittelyyn: Wakeone Oy

Liiketoimintojen uudet muodot koronaepidemiassa: Visuon

Rakennusdatan käyttö energiatehokkuuden parantamiseksi: Sitowise Oy

Jaa uutinen