Nopeat kokeilut tuottavat tulosta – todellinen ympäristö palvelee kehittämistä parhaiten

Smart Tampereen nopeissa kokeiluissa yhdistyvät kaupungin tarpeet ja yritysten ratkaisut. Steamlane, Tampereen kaupunki ja Tampereen Vesi onnistuivat yhdessä tuottamaan hyödyllistä tietoa muun muassa hulevesipumppaamon toiminnasta.

Steamlane Oy on vuonna 2015 perustettu tamperelainen data-analytiikan ja tekoälyn asiantuntijayritys. Kun Business Tampereen ja Tampereen kaupungin toteuttama Smart Tampere -ohjelma haki ehdotuksia nopeisiin kokeiluihin, yritys tarttui tilaisuuteen ja ehdotti mukaan omaa ratkaisuaan kaupungin vesi-infraan kuuluvien pumppaamojen älykkääseen etävalvontaan.

Todellinen ympäristö palvelee kehittämistä parhaiten, tiivistää Steamlanen toimitusjohtaja Ari Karppinen kiinnostuksen syyt.

Steamlane oli jo pilotoinut kyseistä ratkaisua toisenlaisessa kohteessa. Yritys arveli, että kaupungin vesi-infra toisi sen jatkokehittämiseen uutta näkökulmaa ja auttaisi todentamaan mahdollisuuksia ratkaisun kaupalliselle skaalaamiselle. Kaupunkia taas kiinnosti mahdollisuus testata palvelua, joka helpottaisi ennakoivaa kunnossapitoa.

– Kaupungilla on erilaisia pumppuja ja moottoreita käytössä todella monessa eri kohteessa, joten ennakoivalle kunnossapidolle on paljon sovellusalueita. Steamlanen ehdottama ratkaisu osui tähän tarpeeseen hyvin, ja siksi se valittiin mukaan nopeaan kokeiluun, kertoo City IoT-hankkeen projektipäällikkö Mika Heikkilä.

Mittaustietoa pumpusta pilveen

Kokeilu lähti ripeästi liikkeelle. Käynnistyspalaveri pidettiin syyskuun alussa ja saman kuun lopussa tarvittavat pilottiasennukset oli jo tehty. Kohteita valittiin kaksi: Roineen raakavesipumppaamo ja Vieritien hulevesipumppaamo Taysin alueella. Raakavettä pumpataan jatkuvasti, hulevesipumput taas käyvät tarpeen mukaan ja pitävät mainitussa Vieritien kohteessa huolta siitä, ettei sairaala-alue tulvi rankankaan sadekuuron sattuessa.

Vieritien pumppaamo on uusi, viime vuoden puolella valmistunut laitos, joten oli todella kiinnostavaa saada kokeilun keinoin uutta tietoa sen toiminnasta, kertoo vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman Tampereen kaupungilta.

Steamlanen kokeilussa kerättiin dataa pumppujen runkoon asennetuilla langattomilla sensoreilla ja tuotettiin mittauksiin perustuvaa analysoitua tietoa pumppujen toiminnasta. Datan tallennus ja jalostaminen tapahtuvat pilvessä, ja Steamlanen ratkaisuun kuuluu myös valvontasovellus, joka esittää tulokset havainnollisesti ja reaaliaikaisesti.

Jalostettu tieto auttaa käyttämään ja huoltamaan laitteita mahdollisimman tehokkaasti. Pitkäikäisellä laitteella ennakoiva kunnonvalvonta voi tuottaa tuntuvia hyötyjä, kun esimerkiksi huollon ajankohta voidaan optimoida.

– Liian aikainen huolto on ylimääräistä työtä, liian myöhäinen taas tulee todennäköisesti kalliimmaksi. Ennakoiva valvonta löytää merkkejä huoltotarpeesta jo ennen kuin se näkyy tai kuuluu pitkälle edenneinä muutoksina laitteen toiminnassa, Karppinen kertoo.

Hyötyjä jo kolmessa kuukaudessa

Reilun kolmen kuukauden mittausten jälkeen Steamlane teki analyysin tuloksista. Vaikka mittausaika oli melko lyhyt, datasta pystyttiin tekemään kiinnostavia löydöksiä ja päätelmiä, joista on jo sellaisenaan kaupungille hyötyä.

Saimme selkeää ja arvokasta tietoa Vieritien pumppaamon käyttöönottovaiheeseen. Sen perusteella voimme muun muassa arvoida, toimivatko pumput suunnitellusti ja tehdä tarvittaessa toimenpiteitä, joilla saamme pidennettyä kalliiden laitteiden käyttöikää, Åkerman toteaa.

Jatkuva kunnonvalvonta ei ole uusi keksintö, mutta viime aikoina tekniikka on kehittynyt niin, että sitä voidaan käyttää kustannustehokkaasti entistä useammissa kohteissa. Datan kerääminen ja analysointi lisääntyy, ja Steamlanen toiminnan ydin on erityisesti tiedon tekoälyavusteisessa analysoinnissa. Kun informaatiota kertyy ihmisen mitalla liikaa, tekoäly voi tarjota siitä käyttäjälle olennaiset päätelmät päätöksenteon pohjaksi.

– Haluamme, että asiakkaamme ymmärtävät tekoälyavusteisen analyysin mahdollisuudet ja löytävät ne kohteet, joissa sitä kannattaa hyödyntää. Tähän tarpeeseen meillä on dataklinikkapalvelu, jota on koeponnistettu Startup Tampereen ketterissä kokeiluissa, Karppinen sanoo.

Nopeuden avaimet

Steamlanen kokeilu on malliesimerkki nopeasta kokeilusta, joka todella etenee nimensä mukaisesti – nopeasti. Liikkeellelähtöä helpotti se, että Steamlanella oli valmius räätälöidä ratkaisu heti uuteen käyttökohteeseen. Karppinen listaa muita onnistumisen avaimia näin: aloituksessa tehtiin selkeä sopimus kokeilun sisällöstä ja rahoituksesta, yhteistyö kaupungin ja Tampereen Veden kanssa toimi joustavasti ja mukana oli luotettava yrityskumppani.

– Meillä oli mittausratkaisuissa kumppanina tamperelainen Treon tästä ihan naapurista, joten kokeilun voi todeta myös vahvistaneen yritysten paikallisia yhteistyöverkostoja, Karppinen sanoo.

Kiitosta sujuvuudesta tulee myös kaupungin puolelta – pienellä työpanoksella kertyi runsaasti hyödyllistä tietoa. Pohjimmiltaan kokeilujen tavoitteena on kehittää älykkäitä ratkaisuja, joilla säästyy veroeuroja.

Kaupunki kasvaa, mutta resurssit eivät kasva samaa tahtia. Etsimme nopeissa kokeiluissa tapoja paikata tätä kuilua IoT-ratkaisuilla ja niiden mahdollistamilla toiminnan optimoinneilla, Heikkilä sanoo.

Steamlanea pilotin tulokset auttavat kohti ratkaisun kaupallistamista, sillä vesi-infra osoittautui sille hyväksi sovelluskohteeksi – niin toimivaksi, että yritys ja kaupunki ovat keskustelleet kehitysyhteistyön jatkamisesta. Varsinaiset hankinnat kaupunki harkitsee ja tekee erikseen. Steamlane sai kokeilusta myös erinomaisen referenssin.

– Tätä hanketta kelpaa esitellä, kun lähestymme muita vesi-infran toimijoita. Itse asiassa käytimme mahdollisuutta hyväksemme jo kokeilun aikana, Karppinen sanoo.

Smart Tampere on kaupungin strateginen kehitysohjelma, jota toteuttavat Business Tampere ja Tampereen kaupunki.

Jaa uutinen