Nopeiden kokeilujen kautta ratkaisuja hiilineutraalin kaupungin tekemiseen

Ekokumppanit Oy ja Tampereen kaupunki hakivat ideoita avointa kiinteistödataa hyödyntävien nopeiden kokeilujen pilotointeihin. Kokeilujen tavoitteena on tarjota yrityksille mahdollisuus testata tuoreita ratkaisujaan kaupunkiympäristön kiinteistöissä. Samalla kaupungit saavat uusia työkaluja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen.

Kiinteistödataan liittyviä kokeiluja toteutetaan kahtena isompana kokonaisuutena, joista ensimmäisen keskittyy asuinkiinteistöihin. Tuloksena on odotettavissa maailman selkein oman energiankäytön valintojen sekä vaikutuksen esille tuova käyttöliittymä asukkaalle. Tähän on tarkoitus yhdistää myös pelillistämistä. Pelillistämisen kautta arkielämän energiankulutuksen seuraamisesta sekä luontoa ja energiaa säästävien valintojen tekemisestä tehdään asukkaalle entistä palkitsevampaa.

Valtavasta määrästä tietoa asukkaalle tiivistetään käytännönläheinen näkymä. Kilowattituntien ja hiilidioksidiekvivalenttitonnien sijaan energiankäyttö esitetään helposti ymmärrettävässä ja hauskassa muodossa, kertoo projektipäällikkö Jari Saukko Ekokumppanit Oy:sta.

Asuinkiinteistöjen nopeissa kokeiluissa pilotoidaan myös muita ratkaisuja, kuten rakennuksen digitaalisen kaksosen (digital twin) hyödyntämistä. Digitaalisen kaksosen kautta esimerkiksi huoltomies, kiinteistön omistaja ja pelastusviranomaiset saavat tarvitsemansa tiedon helposti. Lisäksi testataan mm. älykaihdinta, joka hallitsee ikkunasta läpikulkevat energiavirrat ihmisten läsnäolon sekä sääennusteen mukaan. Kokeiluja toteutettavat Atea Oy, Codecontrol Oy, Collapick company Oy, Empower Oy, Enermix Oy, Helen Oy, Loopshore Oy, Schneiner Electric ja Solar Kaihdin Ky. Pilotoinnit suoritetaan talven aikana Tammerkosken vesivoimalaitoksessa Ekokumppanit Oy tiloissa. Ratkaisuja on tarkoitus käyttää VTS Oy opiskelijankatu 31 vuoden 2020 valmistuvassa perheen uudiskerrostalokohteessa.

Ratkaisuja kaupungin palvelukiinteistöihin

Toinen kokeilukokonaisuus liittyy kaupungin palvelukiinteistöissä testattaviin uudenlaisiin ratkaisuihin. Haasteisiin lukeutuu mm. tarvittavan tiedon yhdistäminen ja saaminen oikeille sidosryhmille oikeaan aikaan ymmärrettävässä muodossa. Tietoa halutaan luoda myös toimenpiteiden ja päätöksenteon tueksi sekä energiatehokkuuden ja tilankäytön tehokkuuden parantamiseen sisäilman laadusta tinkimättä. Pilottirakennusten sisäilmaolosuhde- ja tilojen käyttödataa tullaan rikastamaan varustamalla valikoitu osa kustakin rakennuksesta teemaan liittyviä asioita mittaavilla IoT-antureilla.

Ratkaisuja pilotoidaan seitsemässä Tampereen kaupungin omistamassa palvelurakennuksessa: Frenckellin toimistorakennus, Keskusvirastotalo, Kaukajärven vapaa-aikatalo, Kulttuuritalo Laikku, Tesoman palloiluhalli, Klassillinen lukio ja Leinolan koulu/Orimuksen päiväkoti. Kokeiluja toteuttavat Jaspartners Oy, Enerkey Solutions Oy, IISI Oy, ATEA Oy, Xortec Oy, Enermix Oy, Steamlane Oy ja Fidelix Oy.

Pilotoinnit alkavat lähiviikkoina tarvittavien antureiden asentamisella ja jatkuvat valituissa kohteissa kevääseen asti, kertoo projektipäällikkö Ilari Rautanen Tampereen kaupungilta.

Kokeilujen tiedonsiirrossa hyödynnetään Platform of Trust -alustaa, jossa data liikkuu määrämuotoisena speksatuilla metatiedoilla. Alustalla huone-, kiinteistö sekä korttelitaso ja yritysten datavirrat yhdistyvät toisiinsa.

Tampere on erinomainen yritysten sekä kaupungin yhteinen puhtaan teknologian liiketoiminnan kehittämisen testialusta. Kahdeksan miljardia ihmistä odottaa ratkaisujamme. Uusia nopeita kokeiluja sekä pilottihakuja on vielä tulossa. Tilaa siis uutiskirjeet www.energiaviisaat.fi sekä Smart Tampere for Business ja osallistu.

 

Lisätietoja

Ilari Rautanen
Projektipäällikkö, Energiaviisaat kaupungit (EKAT)
Tampereen kaupunki
puh. 040 806 3252
ilari.rautanen@tampere.fi

 

Kokeiluja rahoittavassa 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kuusi Suomen suurinta kaupunkia kansainvälisiksi esimerkkialueiksi mm. energiatehokkaassa asumisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, nollaenergiarakentamisessa sekä käyttäjien ohjaamisessa. Hankkeessa ovat mukana Oulun, Tampereen, Turun, Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit.

 

Jaa uutinen