Nopeita kokeiluja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Vallitseva poikkeustilanne ja etäopetus asettavat haasteita lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Kaupunki haluaa reagoida tilanteeseen ketterästi ja kehittää hyvinvointia tukevia ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja yritysten kanssa nopealla aikataululla. Aiheeseen liittyvä nopeiden kokeilujen haku avattaneen vielä huhtikuun aikana.

Poikkeusoloissa tarve lasten ja nuorten hyvinvointia tukeville ratkaisuille korostuu. Ratkaisuille on kuitenkin tarvetta myös tilanteen normalisoiduttua. Oman terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen, edistäminen ja selfhelp ovat uudenlaisia taitoja, joita tulevaisuuden aikuisille tarvitaan.

Kaupunki haluaa reagoida tilanteeseen ketterästi ja kehittää hyvinvointia tukevia ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja yritysten kanssa nopealla aikataululla. Tarkoituksena on, että lapset ja nuoret pääsevät itse vaikuttamaan oman terveyden ja hyvinvoinnin määrittelyyn ja edistämiseen.

Yrityksille avattavat haasteet muotoillaan lasten ja nuorten tuottaman materiaalin pohjalta, kertoo suunnittelupäällikkö Mika Vuori Tampereen kaupungilta.

Materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi 4. ja 9. luokkalaisten vaikuttamispäivistä kerättyä dataa, sekä 15.4. auenneen osallistuvan budjetoinnin kautta saatuja ideoita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lapset ja nuoret osallistuvat valittujen ratkaisujen kehittämiseen myös myöhemmin toteutettavien konkreettisten kokeilujen kautta.

Nopeiden kokeilujen haku on tarkoitus avata yrityksille vielä huhtikuun aikana. Hakuilmoitus julkaistaan HILMA:ssa ja Smart Tampereen kanavissa.

Kaupungin, kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen yhteen saattaminen on Tampereen strategian ytimessä. Smart Tampere -ohjelmassa yhteiskehittämisen tuloksena on tehty jo yli 50 erilaista ratkaisua. Menetelmät vaihtelevat, mutta yhdistävänä tekijänä voidaan nähdä haasteiden avaaminen yritysten ja yhteisöjen ratkottavaksi, sekä tavoite parempien ratkaisujen luomisesta kaupungin tai kaupunkilaisten tarpeisiin. Ratkaisut ovat olleet muun muassa arkea sujuvoittavia teknologisia ratkaisuja ja palvelukonsepteja.

 

Lisätietoja

Merja Maijala
Ohjelmapäällikkö, Smart Tampere
Business Tampere
merja.maijala@businesstampere.com
puh. 050 486 1253

 

Kuva: Laura Vanzo

Jaa uutinen