Nopeita kokeiluja taas haussa: nyt etsimme digitaalisia ratkaisuja monille eri toimialoille!

Laura Vanzo / Visit Tampere

Smart Tampereen Ekosysteemiohjelma etsii taas yrityksiä toteuttamaan nopeita kokeiluja erilaisiin todettuihin haasteisiin ja tarpeisiin. Nopeiden kokeilujen avulla yritykset pääsevät helposti ja nopeasti tarttumaan kaupungin tarpeisiin sekä testaamaan ja kehittämään omia ratkaisujaan todellisessa kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on löytää uraauurtavia ratkaisuja, jotka ovat globaalisti skaalattavissa.​

Nopeiden kokeilujen hakuja on toteutettu Tampereella jo useita. Kokeiluihin on saatu liki sata ideaa noin 60:ltä eri yritykseltä. Noin kolmannes ideoista on edennyt kokeiluun.

Nyt nopeita kokeiluja kaivataan monilla eri toimialoilla ja monenlaisiin haasteisiin. Tutustu tarkemmin ja hae mukaan!

Digitaalisen kaksosen luominen Hervannan Smart City -testialueelle

Tampereen kaupungin yhtenä teknologisen kehityksen painopistealueena on älyliikenne ja autonominen liikkuminen. Hervannan alueelle on kehitteillä automaattiliikenteen testialue, jonka tarkoitus on toteuttaa korkean automaatiotason liikennettä, jossa ajoneuvo kulkee itsenäisesti ilman kuljettajaa ja automaatio hoitaa ajoneuvon ohjaamisen. Tampereen kaupungin tavoitteena on saada robottibussit käyttöön vaiheittain vuoteen 2021 mennessä esimerkiksi hoitamaan raitiotien syöttöliikennettä.

Etsimme nyt ratkaisua testialueen digitaaliseksi kaksoseksi, eli tarkkaa virtuaalista kloonia alkuperäisestä testialueesta. Tavoitteena on digitaalinen kaksonen, jossa näkyy alueen fyysiset ominaisuudet.

PirkanmaaEvents -rajapinnan hyödyntäminen

Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön uuden tapahtumat.tampere.fi -verkkopalvelun, jonka tarkoitus on koota koko Tampereen monipuolinen tapahtuma- ja harrastustarjonta yhteen ja samaan paikkaan. Palvelun taustalla toimii PirkanmaaEvents -rajapinta, jonka kautta tapahtuma- ja harrastustiedot syötetään ja jonka kautta tiedot julkaistaan ja jaetaan myös muihin alueella toimiviin palveluihin. Rajapinta toimii myös toiseen suuntaan, eli se poimii tapahtumatietoja myös muualta tapahtumakalenterissa julkaistavaksi.

Nyt etsimme uudenlaisia ratkaisuja tämän rajapinnan hyödyntämiseksi. Haluamme löytää tulevaisuuden innovaatioita siihen, miten hyödyntää tapahtuma- ja harrastusviestinnän avointa rajapintaa. Pirkanmaa Events -rajapinta pohjautuu Helsingin kaupungin kehittämään LinkedEvents-rajapintaan ja se on käytössä myös Helsingissä, Turussa, Satakunnassa, Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla. Uudella innovaatiolla voisi siis olla käyttäjiä tulevaisuudessa laajalti eri puolilla Suomea!

Tampereen peruskoulujen esittely virtuaalisesti

Tampereen kaupunki on tarjonnut kansainvälisille vierailleen mahdollisuuden vierailla myös tamperelaisessa koulussa. Vierailuilla on ollut tärkeä merkitys koulutusviennin edistämisessä ja ne palvelevat paikallisia koulutusvientitoimijoita.

Koronakriisin johdosta myös kansainväliset vierailut ovat pysähtyneet määrittelemättömäksi ajaksi. Tampereen kaupunki haluaa kehittää ajasta ja paikasta riippumattomia tapoja esitellä koulujärjestelmäänsä. Etsimmekin nyt nopeina kokeiluina erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten voisimme esitellä suomalaista ja tamperelaista koulua kansainvälisille kohderyhmille tilanteesta huolimatta. Virtuaalinen esittely olisi myös tilanteen normalisoiduttua hyvä keino esitellä suomalaista koulutusta vaivattomasti ja matalalla kynnyksellä.

Virtuaalimarkkinoinnin konsepti teknologiayritysten tarpeisiin

Koronakriisi on haastanut myös teknologiayritysten myyntiprosesseja. Kansainväliset yritysvierailut ovat pysähtyneet määrittelemättömäksi ajaksi ja tuotteen esittely etänä on koettu haastavaksi. Etsimmekin nyt ratkaisua virtuaalivierailujen konseptointiin teknologiayrityksille myynnin tarpeisiin. Tavoitteena on luoda ratkaisu, jonka avulla on mahdollista esitellä tuote tai prototyyppi tehokkaasti myös etäisyyden päästä. Ratkaisun pitää yhdistää käytännön tarpeet, mutta lisäksi nostaa virtuaalivierailut uudelle tasolle.

Liiketoimintojen tuki koronaepidemian keskellä

Koronaepidemia on laittanut monet yritykset ahtaalle. Etsimme ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä erityisesti vallalla olevan koronatilanteen keskellä. Jos sinulla on idea tai kehitteillä oleva ratkaisu, jonka uskot auttavan paikallista yritystä toimimaan haastavassa tilanteessa, hae mukaan! Ratkaisu voi liittyä esimerkiksi turvallisuuteen tai liiketoiminnan edistämiseen.

Rakennusdatan käyttö energiatehokkuuden parantamiseksi

Rakennuksista on saatavissa monenlaista dataa, jota yhdistelemällä ja jalostamalla olisi mahdollista kehittää palveluita rakennusten omistajien tueksi energiatehokkuuden lisäämiseen. Keskeinen syy siihen, että energiatehokkuustoimet ovat edenneet niin hitaasti, on se, että rakennusten omistajat eivät tiedä mahdollisuuksistaan pienentää energiakustannuksia. Nyt etsimmekin ratkaisuja, joilla voidaan auttaa ja kannustaa rakennusten omistajia energiatehokkuustoimien toteuttamiseen yhdistämällä tätä dataa helppoon ja vaivattomasti käytettävään muotoon.

 

Virallisen hakuilmoituksen ja lisätietoja haussa olevista kokeiluista löydät täältä.

Haku on avoinna 6.10. saakka.

Jaa uutinen