Perusopetuksen digiloikka: luokasta etäopetukseen parissa päivässä

Perusopetus otti valtavan digiloikan, kun valtaosa oppilaista siirtyi etäopetukseen koronatilanteen takia. Tampereella ketterän siirtymän onnistumisessa auttoivat ennakointi, motivoituneet opettajat, hyvät työvälineet ja toimivat verkostot.

Kehittämispäällikkö Harri Jurvela tarkastelee etäopetuksen tilannetta laajasta kulmasta: kaupungissa on reilut 30 koulua, 1500 opettajaa ja 20 000 oppilasta – valtava joukko siirrettäväksi etäopetukseen erittäin lyhyessä ajassa.

Suomen hallituksen viesti opetuksen poikkeusjärjestelyistä ei tullut yllätyksenä. Jurvela oli ennakoinut tilannetta muun muassa pyytämällä kaupungin tietohallinnolta vaihtoehtoisia skenaarioita siitä, miten poikkeusjärjestelyt olisivat teknisellä puolella hoidettavissa, ja valmistelemalla pedagogisen tuen järjestämistä.

Minulla on oma kolmen kohdan käyttöteoria. Pedagogisen osaamisen pitää olla mietittynä, samoin teknisen osaamisen. Lisäksi laitteistojen, ohjelmistojen ja verkkojen on oltava kunnossa. Kun tieto etäopetukseen siirtymisestä tuli, keskityin näihin kolmeen, Jurvela kertoo.

Selkeät ohjeet alkuvaiheen apuna

Jotta jokaisella opettajalla olisi varmasti toimiva tietokone, kaikille nimettiin koulujen koneista valmiiksi yksi työkäyttöön. Oppilaille pyritään hankkimaan lisää laitteita tilanteen pitkittyessä, toistaiseksi moni on voinut vielä pärjätä puhelimellakin. Kaupungin tietohallinnon kanssa järjestettiin ohjelmistojen teknisen käytön tukea ja toisaalta kasvatus- ja opetuspalvelujen kanssa pedagogista tukea.

Yritin miettiä erityisesti sitä, miten voi palvella parhaiten niitä ihmisiä, jotka eivät ole välttämättä teknisesti orientoituneita, jotta etäopetus saadaan lyhyessä ajassa alkuun, Jurvela sanoo.

Poikkeustilanteen avuksi luotiin opettajille ohjeteksti, joka johdattelee etäopetuksen käynnistämiseen. Sen pohja saatiin Kangasalan kaupungilta, missä oli jo aiempaa kokemusta koulun sulkemisesta koronan takia. Tampereen oloihin muokattu versio lähti edelleen hyödynnettäväksi Tampereen seutukuntaan ja maan suuriin kaupunkeihin.

– Käymme edelleen eri kuntien kollegoiden kanssa keskustelua tilanteesta, jaamme ideoita ja autamme toisiamme. Ennen tätä tilannetta luodut, luottamukseen perustuvat verkostot ovat nyt erittäin hyödyllisiä, Jurvela sanoo.

Vahvuutena motivoituneet opettajat

Kouluissakin etäopetukseen siirtymistä uumoiltiin ennakkoon, vaikka varmaa tietoa tulevasta ei ollut kellään. Annalan koulun perusopetuksen apulaisrehtori Marika Korpinurmi pitää Tampereen vahvuutena muun muassa sitä, että etäopetuksen välineet (käytännössä Office 365 -lisenssi) oli ollut jo vuosia käytössä. Yhtä lailla keskeisessä asemassa olivat toimintavalmiit opettajat – osa jo valmiiksi digi-innostuneita, osa vielä odottamassa viimeistä tönäisyä digiloikkaan.

Opettajan näkökulmasta tietotekniikasta pitää olla hyötyä, jotta sitä lähtee käyttämään. Nyt kun se on ainoa mahdollisuus olla yhdessä oppilaiden kanssa, siirtymä tapahtui nopeasti. Sellaisia opettajat ovat, käärivät hihat ja hoitavat homman, Korpinurmi sanoo.

– Olen superylpeä siitä, miten kaikki olivat valmiita hyppäämään uuteen ja tekivät töitä niin, että päivässä, parissa käännettiin opetus kokonaan uuteen suuntaan, Jurvela kiittää.

Työtapojen muutoksen kääntöpuolena on jaksaminen. Etäopetus on eri tavalla rankkaa kuin lähiopetus, ja opettajille onkin painotettu, että omasta jaksamisesta täytyy pitää huolta. Etäopetus mahdollistaa yksilöllisen kontaktin oppilaisiin – opettaja pystyy räätälöimään opetusta jokaiselle sopivaksi, mutta se vie paljon aikaa ja tuottaa runsaasti viestiliikennettä.

– Opettajilla on kova draivi toimia oppilaiden parhaaksi, mutta kellään ei ole lupaa vetää itseään tilttiin tämän takia, Korpinurmi painottaa.

Digiloikka tekee etätyövälineet tutuiksi

Koronatilanteen takia otettu perusopetuksen digiloikka on Jurvelan mukaan valtava hyppäys, joka muuttaa vähintään suhtautumista etätyövälineisiin, soveltuvin osin myös työtapoja koronatilanteen väistyttyä.

Olen jo kuullut esimerkiksi rehtoreilta, että kokouksethan voisi tulevaisuudessakin järjestää etänä ja säästää samalla aikaa ja ympäristöä, kun ei ajeltaisi niiden takia ympäriinsä, Jurvela kertoo.

Perusopetuslaki ei tunne etäopetusta, joten oppilaat ja opettajat palaavat varmasti luokkiinsa. Korpinurmi aikoo kuitenkin rohkaista jatkossakin Teamsin käyttöä koulussaan – ei vähiten siksi, että sen käyttäminen on taito, jota oppilaat tarvitsevat myöhemmässä elämässään.

– Itse asiassa tämä poikkeusaika saattaa tuottaa opiskelijoita, jotka eivät enää tyydy pelkästään lähiopetukseen vaan haluavat ja osaavat vaatia toisella asteella etäkursseja, Korpinurmi arvioi.

 

Lue opettajien ja perheiden kokemuksia etäopetuksesta:
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/artikkelit/2020/04/01042020_1.html

 

Kuva: Jukka Salminen

Jaa uutinen