Hankkeet

City IoT

Älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit investoivat parhaillaan erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi.

6Aika Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (City IoT) -hanke kutsuu yrityksiä mukaan määrittelemään avointa dataintegraatioalustaa kaupungeille ja kehittämään alustan mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja. Avoin IoT-rajapinta murtaa toimittajakohtaiset siilot mahdollistaen samalla eri lähteistä saatavan tiedon täysimääräisen hyödyntämisen. Hankkeen pilottiympäristöt tarjoavat yrityksille mahdollisuuden osaamisen esittelyyn ja tuotekehitykseen.

Hanke päättyy kesällä 2020. Voit tutustua City IoT -hankkeeseen myös sen omilla sivuilla: cityiot.fi

Liittyy teemoihin
Osakokonaisuudet

Dataintegraatioalustan ja referenssiarkkitehtuurin määrittely

Hankkeessa määritellään avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri.

Järjestelmien rajapintaehtojen määrittely

Osallistumalla rajapintaehtojen vaatimustenmäärittelyyn, yritysten omien IoT-ratkaisujen ja käytössä olevien teknologioiden tarpeet ja vaatimukset huomioidaan. Avoimen rajapinnan myötä pienet yritykset voivat tarjota omia ratkaisuja osana isompaa kokonaisuutta.

IoT-pilotointiympäristö

Hanke edesauttaa uusien IoT-ratkaisujen testaamista ja kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä. Hanke aktivoi pk-yrityksiä hyödyntämään pilotointiympäristöä ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tampereelle ja Ouluun rakennettavat pilotympäristöt ovat yritysten käytettävissä muun muassa sensoriteknologioiden, verkkoratkaisujen ja omien tuotteiden testaukseen.

Yhteistyö

6Aika-verkoston kautta opit leviävät useampaan kaupunkiin

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen strategia, jonka puitteissa kaupungit kehittävät erilaisten yhteishankkeiden ja pilottien kautta uusia älykkään ja kestävän kaupungin palveluita.

6Aika City IoT -hanke on Oulun yliopiston koordinoima Oulun ja Tampereen välinen yhteishanke. Tampereella projektia toteuttavat Tampereen kaupunki ja Tampereen teknillinen yliopisto. Oulussa hankkeessa ovat yliopiston lisäksi mukana Oulun kaupunki ja ammattikorkeakoulu.

Rahoitus
Lisätietoja

Mika Heikkilä

Projektipäällikkö

6Aika: City IoT

Tampereen kaupunki

— 050 468 8478

— mika.heikkila@tampere.fi