Hankkeet

Opastamisen ekosysteemi

Tampere on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kaupungeista ja panostaa vahvasti älykkääseen kaupunkikehitykseen. Opastamisen innovatiivisiin ratkaisuihin liittyy merkittäviä kaupunkikehitysmahdollisuuksia sekä palveluliiketoiminnan lisääntymisen näkökulmasta että uusien, innovatiivisten ja skaalautuvien ratkaisujen testaamisessa ja tuomisessa markkinoille.

6Aika Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa etsitään ratkaisuja, joiden avulla kehitetään toimivampaa ja viihtyisämpää kaupunkiympäristöä ja edistetään kaupunkilaisten arjen sujuvuutta. Hankkeessa toteutetaan kaupunkiopastamiseen liittyviä pilotteja ja nopeita kokeiluja, jotka liittyvä tapahtuma ja työmaa-aikaisiin jalankulku- ja pyöräilyreittien muutoksiin, ruuhka-aikoihin ja tapahtumiin. Tärkeänä kehityskohteena on Ratinan alueen opastaminen erityisesti tapahtumien aikana. Nopeissa kokeiluissa testataan myös kaupungin kohteiden ja nähtävyyksien uudenlaisia opastamisratkaisuja.

Hanke päättyy syksyllä 2019. Voit tutustua Opastamisen ekosysteemi -hankkeeseen myös sen omilla nettisivuilla: itsasign.fi

Osakokonaisuudet

Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirja

Teemme yhdessä Turun ja Helsingin kaupunkien kanssa uudenlaista Älykkään opastamisen käsikirjaa. Se on kattava kaupunkiopastamisen suunnitelma, joka toimii yhteisenä oppaana kaupungeille, yrityksille sekä sidosryhmille.

Käsikirjassa kuvataan kaupunkien opastamisen tarpeista, opastamisen nykytila sekä vastuutahot. Se sisältää älykkään kaupunkiopastamisen konseptin, joka käsittää erilaisten kohteiden löydettävyyden kehittämisen, opastamisen sekä poikkeus- että normaalitilanteissa, ehdotuksen eri toimijoiden roolista opastamisen ekosysteemissä, erilaisista älykkäistä opastamisen ratkaisuista ja konkreettisia esimerkkejä hyvistä ja huonoista käytänteistä.

Referenssejä ja liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia yrityksille

Pilottien ja nopeiden kokeilujen kautta yritykset pääsevät mukaan luomaan kanssamme uutta innovatiivista opastuskonseptia ja saavat mahdollisuuden tuotteidensa testaamiseen ja kehittämiseen.

Yhteistyö

6Aika-verkoston kautta opit leviävät useampaan kaupunkiin

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen strategia, jonka puitteissa kaupungit kehittävät erilaisten yhteishankkeiden ja pilottien kautta uusia älykkään ja kestävän kaupungin palveluita.

6Aika Opastamisen ekosysteemi -hanke on Tampereen, Turun ja Helsingin välinen yhteishanke. Kaupunkien lisäksi hankkeessa ovat mukana Turun Ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park.

Rahoitus
Lisätietoja

Anni Joela

Projektipäällikkö

6Aika

Tampereen kaupunki

— 040 721 9867

— anni.joela@tampere.fi