Smart Tampere

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma päättyi 31.12.2021.

Seuraa jatkossa Ilmastotyö Tampereella -sivuja, jotka löydät Tampereen kaupungin kotisivuilta.

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Tampere vähentää kasvihuonepäästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja loput 20 prosenttia kompensoidaan mm. lisäämällä hiiltä sitovia nieluja, kuten metsiä ja viheralueita.

Ohjelmassa on tavoitteena vähentää erityisesti kaupunkisuunnittelun, asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat kaupunkikonsernin lisäksi tamperelaiset yritykset, yhdistykset sekä asukkaat. Ohjelmassa määritellään toimenpiteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja käynnistetään projekteja niiden toteuttamiseksi.

Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi. Tiekartassa on 236 toimenpidettä, jotka on jaoteltu kuuteen teemaan: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen, energia, kulutus ja kaupunkiluonto.

 

Tampereen seudun ilmastokumppanuudessa yritykset, yhdistykset ja yhteisöt sitoutuvat Tampereen ilmastotavoitteeseen selvittämällä oman toimintansa keskeiset päästöt ja tekemällä suunnitelman niiden vähentämiseksi.

 

Tamperelaisten oma ilmasto-opas antaa vinkkejä hiilijalanjälkeä pienentäviin ilmastotekoihin arjen eri osa-alueilla.

 

Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa toteuttavat myös seuraavat projektit:

Video

Katso videolta, miten Tampereesta tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä! Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutosta liikkumisessa, asumisessa ja rakentamisessa, energiantuotannossa, kuluttamisessa ja viherrakenteissa.

Tavoitteet

Kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuus on 69%

Kaupunki kasvaa ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeillä ja aluekeskuksiin

Kulutus on kestävää ja kiertotalous toimii

Uudisrakentaminen on nollaenergiatasoa ja asumisen hiilijalanjälki on pieni

Uusiutuvan energian osuus on 80%

Kaupunkiluonto ja -rakenteet sitovat hiiltä ja ilmastonmuutokseen on varauduttu

Seuraa tekemistä
Ota yhteyttä
Laura Inha kuva

Laura Inha

Ohjelmapäällikkö

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

Tampereen kaupunki

— +358 40 801 6035

— laura.inha@tampere.fi