Smart Tampere

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Tampere vähentää kasvihuonepäästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja loput 20 prosenttia kompensoidaan mm. lisäämällä hiiltä sitovia nieluja, kuten metsiä ja viheralueita.

Ohjelmassa on tavoitteena vähentää erityisesti kaupunkisuunnittelun, asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat kaupunkikonsernin lisäksi tamperelaiset yritykset, yhdistykset sekä asukkaat. Ohjelmassa määritellään toimenpiteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja käynnistetään projekteja niiden toteuttamiseksi.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma on Kestävä Tampere 2030 – kohti hiilineutraalia kaupunkia – linjausten toteutusohjelma.

Voit tutustua ohjelmaan myös Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Tavoitteet
Ota yhteyttä

Kari Kankaala

Ohjelmajohtaja

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

Tampereen kaupunki

— 050 351 3020

— kari.kankaala@tampere.fi

Pauli Välimäki

Ohjelmapäällikkö

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

Tampereen kaupunki

— 040 801 6035

Aino Järventausta

Suunnittelija

Kestävä Tampere 2030 -ohjelman viestintä

Tampereen kaupunki

— 040 194 0799