Hankkeet

STARDUST

Kansainvälisessä STARDUST-projektissa ratkotaan kestävän liikkumisen ja rakentamisen sekä energiankulutuksen haasteita. Haluamme muuttaa kaupungin kestävämmäksi paikaksi asua. Uskomme, että dataa keräämällä ja sitä määrätietoisesti hyödyntämällä saamme uutta hyödyllistä tietoa päätöksentekijöille ja asukkaille. Myös yritykset voivat hyödyntää projektin tuottamaa dataa avointen rajapintojen kautta.

Tampereella projektia toteuttavat vuosina 2017–2022 Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos, Aurinkotekno, Enermix, Skanska ja VTT.

Osakokonaisuudet

Sähköinen liikenne

Linjan 2 sähköbusseihin sekä samalla linjalla ajavaan hybridibussiin on asennettu mittalaitteet, joiden avulla seuraamme sähkönkulutusta ja liikennöintiä. Tietoa hyödynnetään esimerkiksi reittisuunnittelussa ja joukkoliikenteen sähköistämisessä.

Älykäs valaistus ja IoT-alusta

Testaamme uusia tapoja ohjata ulkovalaistusta. Pilotissa hyödynnetään 3D-mallinnusta ja ihmisten liikkumisdataa, jotta valoa saataisiin sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Samalla rakennamme teknistä IoT-alustaa, jossa tietojen keräys ja niiden analysointi voisi tapahtua.

Älykäs kaukolämpö

Pilottikohteisiin on asennettu älykkäät termostaatit, joiden avulla testataan ja kehitetään kaukolämmön kysynnänjoustopalvelua. Palvelu edistää energiatehokasta kaukolämmön käyttöä ja tarjoaa asukkaille keinon hallita kaukolämmön kulutusta sekä kustannuksia. Palvelua kehittävät Enermix Oy ja Tampereen Sähkölaitos.

Vihreän aallon optimointi

Hatanpään valtatiellä selvitämme, miten kuljettaja välttäisi turhat pysähtelyt liikennevaloissa. Näytöt ohjeistavat kuljettajalle sopivan ajonopeuden. Toteutuksesta vastaavat VTT ja Tampereen kaupunki.

Rakennusten kestävä energiantuotanto

VTT, Skanska ja Aurinkotekno toteuttavat projektissa lisäksi omia pilottejaan, jotka liittyvät mm. rakennusten kestävään energiantuotantoon.

VTT kehittää ennustemallia Hatanpään valtatie 30 -kiinteistöstä. Tulosten avulla optimoidaan rakennuksen käyttöä ja taloautomaatiota.

Skanska rakentaa Härmälänrantaan uudiskohdetta, jossa energiaa säästyy asumismukavuudesta tinkimättä. Härmälänrantaan on tulossa muun muassa aurinkopaneeleja viereisen korttelin rakennuksen katolle ja sähköautojen latauspisteitä.

Aurinkotekno kehittää konseptia, joka liittyy Ilokkaanpuistoon rakentuvan asuinalueen ja noin 20 kilometrin päähän  rakennettavan aurinkovoimalaitoksen muodostamaan energiayhteisöön.

Yhteistyö

Kolme pilottikaupunkia ja neljä seuraajakaupunkia

STARDUST-projektia toteutetaan Tampereen lisäksi myös Pamplonassa (Espanja) ja Trentossa (Italia). Niissä on käynnissä vastaavia pilotteja, jotka liittyvät energiaan, liikenteeseen, rakentamiseen ja ICT:n hyödyntämiseen. Oppeja jaetaan seuraajakaupunkeihin Kreikassa, Pohjois-Irlannissa, Romaniassa ja Tšekeissä.

Lisätietoa projektin tavoitteista ja tuloksista saat hankkeen verkkosivuilta.

Koko hankkeen etenemistä voit seurata Twitterissä tai tilaamalla STARDUST-uutiskirjeen hankkeen verkkosivuilta.

Rahoitus

STARDUST-projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094).

Lisätietoja

Maarit Vehviläinen

Projektipäällikkö

STARDUST-projekti

Tampereen kaupunki

— 050 336 7696