SURE – älykästä turvallisuutta tapahtumakaupunkiin

Tampere on Suomen suurin turvallisuusosaamisen keskittymä ja normaaliaikoina vilkas tapahtumakaupunki. Niinpä älykkään turvallisuuden ratkaisuja kehittävä tapahtuma- ja kaupunkiturvallisuushanke SURE istuu seudun osaamiseen erinomaisesti. Yrityksille aukeaa syksyllä mahdollisuus esittää omia ratkaisujaan mukaan hankkeen nopeisiin kokeiluihin.

Tapahtuma- ja kaupunkiturvallisuushanke SUREn tavoitteena on tehdä tamperelaisten ja kaupungissa vierailevien ihmisten arki turvallisemmaksi. Tampereen kaupungin johtama hanke tähtää kokonaisuuteen, jossa erilaisten valvontasensorien avulla kerättävä tieto rakentuisi yhteiseen tilannekuvaan – järjestelmään joka kertoo reaaliajassa, mitä kohdealueella on meneillään. Teknologiaan pyritään yhdistämään myös ohjattavia ominaisuuksia, autoliikenteen ja jalankulkijoiden ohjauksesta yleisten alueiden valaistukseen.

– Ensivaiheessa mietittävään kokonaisuuteen kuuluvat Keskustorin ja Ratinan alueet sekä mahdollisesti niiden välinen kulkuväylä Laukontorin kautta, kertoo SURE-hankkeessa turvallisuusasiantuntijana toimiva Petri Koskinen Business Tampereesta.

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jotka ovat skaalattavissa ja käyttökelpoisia laajemminkin. Tampereella kohteita ovat ydinkeskustan lisäksi esimerkiksi Särkänniemen alue ja tapahtumaranta, Tampere-talo ja Sorsapuisto sekä tulevaisuudessa mahdollisesti Tampereen Kannen Uros Live -areena.

Toisaalta hankkeen teknologiaratkaisuja halutaan hyödyntää myös uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn kouluissa. Juuri nyt on käynnissä erilaisten haasteiden hahmottaminen.

– Keskustelemme kohteiden kanssa niiden turvallisuustarpeista ja pyrimme tunnistamaan tilanteita, joihin tarvittaisiin teknisiä ratkaisuja, Koskinen sanoo.

 

Nopeiden kokeilujen haku auki syksyllä

SURE-hankkeen teknologiakumppaneina ovat Insta ja Nokia. Lisäksi jo ensi syksynä avataan nopeiden kokeilujen mahdollisuus yrityksille, joilla on ehdottaa ratkaisuja hankkeen havaitsemiin turvallisuushaasteisiin. Uhkatilanteiden ennaltaehkäisy, havaitseminen ja tilanteisiin puuttuminen kuuluvat kaikki hankkeen kiinnostuksen kohteisiin.

– Haasteet voisivat liittyä esimerkiksi äänen sensorointiin kaupunkikuvassa tai ilmassa leviävän savun ja kemikaalien havaitsemiseen eli teknologioihin, joiden avulla uhkatilanteen varhainen havaitseminen on mahdollista. Haasteet täsmentyvät, kun nopeiden kokeilujen haku julkaistaan, Koskinen sanoo.

Kamerat ja kuvan analysointi ovat Tampereella jo hyvässä mallissa, joten nopeisiin kokeiluihin toivotaan erityisesti teknologioita, jotka täydentävät tilannekuvaa muilla kuin visuaalisen havainnoinnin keinoilla. Osallistuminen kannattaa, sillä aiemmin Smart Tampereen nopeiden kokeilujen kautta on parhaimmillaan kehitetty tuotteita ja palveluja, joille on kysyntää kaikkien älykkäiden kaupunkien markkinoilla.

Älykäs opastaminen on yksi SURE-hankkeessa esille noussut teema, sillä opastamalla on mahdollista sekä ehkäistä vaaratilanteita että ohjeistaa väkeä hätätilanteissa keskitetysti. Hanke kartoittaa mahdollisuutta hyödyntää visuaalisia infotauluja kaupunkiturvallisuudessa.

Myös drone on tapahtuma- ja kaupunkiturvallisuuden kannalta kiinnostava väline: sen avulla voi esimerkiksi lennättää sensorit ja opastuksen sinne, missä niitä tarvitaan.

 

Turvallisuus paranee yhteistyöllä

Kesäkuun ensimmäisen viikonvaihteen suurtapahtuma Rockfest Särkänniemen tapahtumarannassa olisi ollut SURE-hankkeelle ensimmäisen kokeilun paikka, mutta korona perui festarin ja muutti suunnitelmat. Työ kuitenkin etenee poikkeustilanteesta huolimatta.

– Ajatuksena oli testata Rockfestin aikana jo olemassa olevia tilannekuvaan ja kameravalvontaan liittyviä ratkaisuja. Mutta tapahtumia tulee kyllä, ja meille jää nyt aikaa valmistautua ja suunnitella kokeiluja edelleen, Koskinen sanoo.

Yhteistyökuvioiden punomisessa riittää tekemistä, sillä turvallisuutta rakennetaan tapahtumatoimijoiden, kaupungin ja viranomaisten verkostossa, yritysten teknologiaosaamista hyödyntäen. Myös kansalaisten osallistumista on tarkoitus lisätä. Hanke on järjestänyt kevään aikana yleisölle avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, ja niitä jatketaan edelleen.

 

Lisätietoja
Petri Koskinen
Asiakkuusvastaava, Turvallisuus
Business Tampere
puh. 040 824 7716
petri.koskinen@businesstampere.com

 

SURE hankkeen rahoittajien logot

SURE-hankkeen (Smart Urban Security and Event Resilience) vastuullinen kaupunkitoimija on Tampere. Hankkeen muut partnerit ovat Insta, Nokia, Securitas, Business Tampere, Tampereen yliopisto TUNI, TAMK ja Suomen Itämeri-instituutti. Hanke on saanut 3,2 miljoonan euron tuen Urban Innovative Actions -ohjelmasta, joka on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma.

 

Kuva: Laura Vanzo

Jaa uutinen