SUREn nopeat kokeilut alkamassa – haussa sensoreita ja AI-analytiikkaa

Laura Vanzo / Visit Tampere

Kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden hanke SURE avaa ensimmäisen nopeiden kokeilujen hakunsa marraskuussa. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden esittää omia sensori- ja analytiikkaratkaisujaan kokeiltavaksi kaupunkiympäristössä ja osana SUREn tilannekuvajärjestelmää.

SURE etsii nopeiden kokeilujen avulla älykkäitä teknologiaratkaisuja turvallisuushaasteisiin, joita hankkeen asiantuntijat ovat Tampereella havainneet. SURE on alkuvuodesta lähtien ollut tiiviissä yhteydessä paikallisten tapahtumajärjestäjien ja turvallisuusviranomaisten (poliisi, pelastuslaitos, ensihoito, Tampereen kaupungin riskienhallinta) kanssa. Yhteistyöllä on kartoitettu uhkia ja riskejä, joihin varautuminen parantaisi merkittävästi turvallisuutta Tampereella.

– Eri osapuolet ovat olleet innostuneesti mukana kehittämässä uutta teknologiaa. Hankkeen yhteistyökumppaneilla on selvästi halua löytää käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka voisi saada nopeastikin hyötykäyttöön, kertoo SURE-hankkeessa turvallisuusasiantuntijana toimiva Petri Koskinen Business Tampereesta.

Kokeiluja oikeassa ympäristössä

Turvallisuuden hallinnan välineeksi SURE-hanke kehittää tilannekuvajärjestelmää – kokonaisuutta, jossa erilaisten valvontasensorien avulla kerättävä tieto rakentuu yhteiseen tilannekuvaan ja tekoälyavusteinen analytiikka auttaa havaitsemaan datamassasta poikkeamia eli mahdollisia turvallisuusuhkia.

SURE-hankkeen teknologiakumppaneina ovat Insta ja Nokia, joten kokeiluihin mukaan valittavat yritykset pääsevät tekemään yhteistyötä myös niiden kanssa. SURE-järjestelmä pohjautuu Instan IBA-tilannekuvaan (Insta Blue Aware), johon yritysten tulee kyetä integroimaan kokeilujen sensori- ja analytiikkaratkaisunsa.

Yrityksille nopeat kokeilut ovat nimensä mukaisesti mahdollisuus testata ja täydentää oman, kehitteillä olevan ratkaisunsa toimintaa. Samalla ne pääsevät toteamaan, miten se soveltuu osaksi kokonaisuutta. Kokeilun maksimihinta on 10 000 euroa + alv. Marraskuun kierroksella voidaan valita mukaan useampikin kokeilu ja lisäksi harkitaan mahdollista toista hakukierrosta keväälle.

Sensoreita ja analytiikkaa

Millaisia sensoreita ensimmäisiin kokeiluihin haetaan? Kyse voisi olla vaikkapa voimakkaiden lämmönlähteiden tai kaasujen sensoroinnista. Äänen mittaaminen on yksi selkeästi tunnistettu tarve: SURE-järjestelmä tarvitsee tietoa sekä kohteiden tavanomaisesta äänimaailmasta että mahdollisia vaaratilanteita ilmaisevista voimakkaista äänistä.

Säätila vaikuttaa monella tavalla vaaratilanteiden syntyyn ja kehittymiseen, joten säätiedot halutaan osaksi SURE-järjestelmää. Selvitettävänä on, voiko säätä sensoroida paikallisesti vai riittääkö avoimista lähteistä saatava säätieto.

Analytiikkapuolella SURE-hanke kehittää muun muassa keinoja hyödyntää jo olemassa olevista kaupunkikameroista saatavaa julkisten alueiden kuvaa. Tekoälyanalytiikkaa tarvitaan havaitsemaan videokuvasta poikkeamia, joita voivat olla esimerkiksi voimakas liike, väkivaltainen käyttäytyminen tai maassa makaava henkilö. Myös äänen ja ilman sensorointi tarvitsee vastaavaa analytiikkaa.

– Sensoroinnilla ja analytiikalla luodaan mahdollisimman kattava tilannekuva, jonka perusteella on mahdollista saada liikkeelle oikeat toimet ja minimoida vaaratilanteiden seuraukset, Koskinen sanoo.

Kohteina tärkeimmät tapahtumapaikat

Yhteistyökumppaneiden tarpeiden kartoitus on nostanut mahdolliseksi ensivaiheen kohteeksi Tampere-talon, missä tapahtumat jatkuvat (koronatilanteen salliessa) läpi vuoden ja kokeilemaankin pääsisi siis jo talven mittaan.

– Tampere-talo on toivonut liikuteltavaa sensoria, jota voisi käyttää sekä talossa sisällä että ympäröivässä Sorsapuistossa ja lisäksi muissa kaupungin kohteissa, Koskinen kertoo.

Keskustori, Ratina ja niiden välinen kulkuväylä ovat Tampereen keskustassa keskeinen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kohdealue. Särkänniemen alue ja tapahtumaranta ovat myös mahdollisia kohteita, samoin tietyt osat Tampereen kouluverkossa. SURE-hanke esittelee tarkempia kohdekohtaisia tarpeita, kun marraskuun nopeiden kokeilujen haku avataan.

Mikä SURE? Lue lisää täältä.

Lisätietoja
Petri Koskinen
Asiakkuusvastaava, turvallisuus
petri.koskinen@businesstampere.com
040 824 7716

Jaa uutinen