Taloustiedon tunnilla Teamsin kautta – koulut ovat kiinni, opetus jatkuu

Nopea etäopetukseen siirtyminen heitti toisen asteen opettajat ja opiskelijat kerralla digitaaliseen toimintaympäristöön. Oppilaitoksissa ja Smart Tampere -ohjelmassa tehty pohjatyö varmisti osaltaan sen, että keskeiset työvälineet olivat valmiina ja niiden käyttö pääsi heti hyvään vauhtiin.

Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Henna Leivo aloittaa oppitunnin nimenhuudolla ja kiitoksilla: edellisellä kerralla annettu tehtävä on tehty ja palautettu mallikkaasti. Luokkahuoneet ovat nyt poikkeustilanteen takia tyhjillään, joten ryhmä kokoontuu taloustiedon tunnille Teams-kokoukseen ja käyttää lisäksi Moodle-oppimisympäristöä.

Digitaalinen toimintaympäristö eli opetuksen keskeiset työvälineet olivat meillä kaikin puolin kunnossa jo ennen etäopetukseen siirtymistä, joten ohjelmistohankintoja ei tarvinnut lähteä tekemään. Teams ja Moodle ovat tämän työn ydin, toteaa projektipäällikkö Ville Palkinen Tampereen kaupungilta.

Kaikkea ei voi opettaa verkossa, sillä etenkin Tredun tutkintoihin kuuluu paljon käytännön tekemistä. Kaikissa aineissa on kuitenkin sisältöjä, joita on mahdollista käydä läpi etänä, ja vaikkapa taloustieto istuu Teams-tunnille luontevasti. Opiskelijaryhmä pohtii Leivon johdolla ajankohtaisia asioita, Kiinan tilannetta, talouskasvua ja koronan vaikutusta globalisaatioon.

Hyvä pohjatyö turvasi nopean siirtymän etäopetukseen

Etäopetukseen siirtyminen vauhditti digitaalisten työkalujen käyttöönottoa. Esimerkiksi Teamsin käyttö lisääntyi Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksessa noin tuhat prosenttia parissa viikossa. Tampereen lukioiden ja ammattiopisto Tredun etäopetuksen mahdollisuuksia on laitettu kuntoon pitemmän ajan kuluessa.

Etäopetuksen tarjonta ei tapahdu itsestään, täytyy olla porukka joka kehittää sitä työkseen ja saa esimerkiksi testattua työvälineitä käytännössä, Palkinen huomauttaa.

Osaava Tredu -sivusto kokoaan yhteen työn tuloksia: pedagogista ja teknistä tukea. Tarjolla on vinkkejä, käyttöohjeita ja koulutuksia teksti- ja videomuodossa…  kaikkea mikä auttaa opettajia ja oppilaita digitaalisten työvälineiden kanssa. Aikojen saatossa kerätyt perusohjeet ovat olleet koronatilanteessa arvossaan, ja uutta materiaalia syntyy koko ajan.

Tredussa poikkeustilanteen hoitamisessa on ollut suurta hyötyä eri alojen asiantuntijoista koostuvasta Digitiimistä. Se perustettiin tammikuussa viemään etäopetusta eteenpäin, ja koronakevät on laittanut toimintaan melkoisesti lisävauhtia.

Koulutuksia ja kollegiaalista tukea

Nopean etäopetukseen siirtymisen haasteena on ollut toisaalta se, että kaikki eivät välttämättä osanneet käyttää digitaalisia työkaluja; toisaalta se, että opettajien on pitänyt tehdä opetusmateriaaleja etäopetuksen ehdoilla ja miettiä myös toimintatapoja uusiksi. Molempiin haasteisiin on löytynyt tehokasta apua.

Kun koulun ovet suljettiin tiistaina, keskiviikkoaamuna oli jo ensimmäinen koulutus käynnissä. Pohjatyö näkyy siinäkin: meillä on ihmisiä jotka pystyivät heti aloittamaan koulutukset, Leivo sanoo.

Digitiimi pitää Tredun opettajille ja muulle henkilöstölle joka arkiaamu verkkokoulutustilaisuuden ja sen jälkeen klinikan, jossa voi kysellä työvälineisiin liittyvistä asioista. Lisäksi kysymyksiä voi esittää Teamsin kautta toimivassa digikehittäjien tiimissä.

– Sielläkin näkyy hyvin kollegiaalisen tuen ilmapiiri, sillä vastaus voi tulla kollegalta ennen kuin Digitiimi on ehtinyt lukea kysymystä. Osaamista ja materiaaleja on jaettu opettajien keskuudessa auliisti, Palkinen kertoo.

Alkuun henkilöstön tiedon tarpeet painottuivat tekniikkaan ja sen käyttöönottoon. Melko pian siirryttiin kuitenkin pedagogiikan kysymyksiin – miten toimia opiskelijoiden kanssa etäopetuksen ympäristöissä.

Yhteinen etäoppitunti tuo vuorovaikutusta opiskelijoiden arkeen

Taloustiedon oppitunti etenee ryhmätöihin, ja opettaja käy jokaisessa ryhmässä keskustelemassa tehtävien edistymisestä. Kun tulokset on esitelty koko porukalle ja läksynä tehtävä essee pohjustettu, on aika moikata ja siirtyä jatkamaan päivää kukin tahollaan.

Opiskelijat Resi Forsby ja Leo Keskinen jäävät vielä hetkeksi jutulle. Molemmilla on työn alla kaksoistutkinto, johon kuuluvat sekä ylioppilastutkinto että tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto. Etäopiskelun tekninen puoli onkin ollut helppo ottaa haltuun, mutta sosiaalisten kontaktien rajoittuminen ei sovi kaikille.

Etäopiskelu on sikäli rennompaa, että voi herätä rauhassa, syödä aamupalan, avata läppärin ja hoitaa hommat kotona. Joillekin se voi olla tehokkaampaa opiskelua, mutta jos on tottunut ottamaan tietoa vastaan toisilta ihmisiltä luokkatilassa, kuten lähes kaikki nykyään ovat, niin ei opi yhtä paljon etänä, Forsby pohdiskelee.

– Koulu on sikäli hyvä, että siinä pääsee kotoa toiseen paikkaan, näkee ihmisiä ja saa pään opiskelumoodiin. Tuntuu siltä, että pitkän päälle en kestä tällaista saman pöydän ääressä olemista, Keskinen toteaa.

Yhteydenpito muiden kanssa, vaikkapa kuulumisten kysely somen kautta on Keskisen ja Forsbyn mukaan nyt erityisen tärkeää ja auttaa tuntemaan, ettei ole yksin poikkeustilanteessa. Teamsin kautta yhdessä pidettävät tunnit tuovat vuorovaikutusta opintoihin ja järjestystä ajankäyttöön. Leivon mukaan siinä on opettajien ydintehtävä poikkeusaikoinakin.

– Opettaja tarjoaa opetusta, tavoittelee opiskelijaa lukujärjestyksen mukaan järjestettävällä tunnilla. Koulu jatkuu ja opiskelu etenee, vaikka nyt pitää toimia eri tavalla kuin ennen, Leivo sanoo.

Jaa uutinen