Tampere ja Oulu avaavat CityIoT-pilottikohteet yritysten käyttöön


city iot

CityIot-hanke on valinnut pilotointikohteensa Oulun ja Tampereen kaupunkien osalta. Piloteissa yritykset voivat testata tuotteitaan sekä hyödyntää ympäristöä tutkimus- ja kehitystyössään. Pilottien kautta saatava IoT-data kerätään yhteiselle alustalle, josta se on käytettävissä avoimen rajapinnan kautta.

Tampereella CityIot-pilottikohteena toimii Viinikan alue, johon rakennetaan avoin IoT-testiverkko. Verkon rakentamisessa hyödynnetään katuvalaisinverkkoa. Tampereella City IoT -hanke toimii osana Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelmaa, jonka kautta yritysten käytettävissä on muitakin vastaavia pilottikohteita. Esimerkiksi Hervannan alueella on mahdollisuus kehittää ja testata uusia 5G-palveluja avoimessa pilvipohjaisessa verkossa. Hiedanrannan alueella tullaan puolestaan panostamaan erilaisiin IoT-ratkaisuja ja digitaalisuutta hyödyntäviin energiansäästöratkaisujen pilotointiin.

Oulun kaupungin tavoite on kehittää kaupungin julkisten rakennusten ylläpitoa ja elinkaaren hallintaa IoT-teknologian avulla. Pilottikohteina toimivat Pikku-Iikan päiväkoti, Talvikankaan koulu sekä Ritaharjun monitoimitalo. Yritykset voivat käyttää pilottikohteita testialustoina IoT-anturiteknologiaan perustuvien sensorien tuotekehityksessä sekä kerätyn IoT-datan soveltamisesta uusiksi palvelutuotteiksi niin kaupungille kuin myös kaupunkilaisille.

Piloteissa tehdyt kokeilut antavat yrityksille arvokasta tietoa uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen tueksi. Kokeiluista voidaan saada käytännön ratkaisuja kaupunkien omiin tarpeisiin ja samalla onnistuneista ratkaisuista muodostuu yrityksille referenssejä. Kokeilujen kautta tulevan tiedon avulla kaupungit voivat suunnata omaa kehitystoimintaa ja investointeja alueille, jotka ovat toimivia ja hyödyllisiä ja joita kaupunkilaiset arvostavat.

Kaupungit toivottavat yritykset ja asiantuntijat tervetulleiksi kehittämään palveluitaan pilottien kautta. Mukaan halutaan teknologiakehittäjiä, sovelluskehittäjiä sekä palvelukehittäjiä.

City IoT -hanke on osa 6Aika-strategiaa, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia kehittää kaupunkien toimintaa yhdessä erilaisten teemojen alla. Hankkeen puitteissa yritykset voivat pilotoida omia tuotteitaan ja saavat palautetta tuotekehityksen eri vaiheisiin, kaupunkeihin syntyy langattomia palveluita ja kansainvälisiä edelläkävijäratkaisuja IoT:n hyödyntämiseksi ja hankkeen aikana luodun arkkitehtuurin ympärille rakennetaan aktiivinen kehittäjäekosysteemi, joka vahvistaa yritysten osaamista ja tukee uusien ratkaisujen kehittämistä.

Uudenmaanliitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen EU:n Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteuttajat ovat Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori on Oulun yliopisto.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Mika Heikkilä
City IoT -hanke, Smart Tampere -ohjelma, Tampereen kaupunki
050 468 8478
mika.heikkila(at)tampere.fi

Asiakkuusvastaava Markku Niemi
Business Tampere
050 511 7341
markku.niemi(at)businesstampere.com

Jani Nousiainen
Oulun kaupunki
044 703 2531
jani.nousiainen(at)ouka.fi

www.cityiot.fi

 

Jaa uutinen