Tampere laski puutalojen hiilivaraston määrän

Tampereella on 13 285 puurunkoista pientaloa, 1 283 puurunkoista rivitaloa ja 697 puurunkoista kerrostaloa. Näiden rakennusten yhteenlaskettu hiilivarasto on laskentatavasta riippuen 548 000 tonnista aina 685 000 tonniin. Puurakennusten hiilensidontakykyä on selvitetty Smart Tampere, Kestävä Tampere 2030 -ohjelmassa. Avoin tietokanta mahdollistaa puurakennusten hiilinielun seurannan.

– Puurakennusten määrän kasvu voi toimia eräänä hiilinieluna, joka sitoo ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia pitkäaikaiseksi hiilivarastoksi. Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Siihen pyritään sekä vähentämällä päästöjä että lisäämällä hiilinieluja, kertoo ohjelmapäällikkö Pauli Välimäki.

Tampere alkaa seurata puurakentamisen kehittymistä sekä puurakennusten hiilensidontapotentiaalia kaupungin omia rekisteritietoja hyödyntäen. Ympäristöministeriön osittain rahoittamassa hankkeessa luotiin toimenpide-ehdotus puurakentamisen seurannan toteuttamiselle sekä määriteltiin laskukaava hiilensidontapotentiaalin laskemiselle puurakenteisissa asuinrakennuksissa.

Hankkeessa kehitettiin myös visuaalinen näkymä rakennusdatan hyödyntämisestä kolmiulotteisella karttapohjalla. Sen avulla voi nähdä, missä puurakennukset sijaitsevat, minkä kokoisia ne ovat ja paljonko niihin on keskimäärin sitoutunut hiiltä.

– Hanke tarjoaa kaupungin tietojohtamiseen arvokasta tietoa rakennuskannan kehittymisestä. Jatkossa puurakennuskantaa ja sen kehittymistä voidaan seurata ajantasaisen ja päivittyvän rekisterin avulla tietoa ymmärrettävästi visualisoiden, sanoo Pauli Välimäki.

Hanke oli myös avaus kaupunkidatan hyödyntämiselle rakennusten ilmastovaikutusten arvioinnissa. Suuri osa pientaloista on puurakenteisia, mutta varsinkin puukerrostalojen seurantaan aineisto tarjoaa lisäarvoa.

– Puurakentamisen tarkastelun laajentaminen muihin kaupunkeihin on mahdollista samaa lähtöaineistoa ja toimenpide-ehdotuksia hyödyntäen, sanoo selvityksen tekijä Simo Turunen Gofore Oyj:ltä.

Hänen mukaansa hankkeen tuloksena syntyi vahva käsitys siitä, että perusrekisteritiedon (rhr) laatua ja tarkkuutta tulisi parantaa, jotta voitaisiin jatkossa tarjota tarkempaa tietoa rakennuksien ominaisuuksista ja hallinnasta.

– Tällöin olisi mahdollista arvioida laajemminkin rakennusten ilmastovaikutuksia, ei ainoastaan hiilensidontakykyä.

Kaupungin rakennuskantaa voi tarkastella karttasovelluksella osoitteessa https://www.ubigu.fi/tre3dcarbon/

Lisätietoja hankkeesta:

Simo Turunen
Gofore Oyj
simo.turunen(at)gofore.com
045 8719091

Pauli Välimäki
Tampereen kaupunki
pauli.valimaki(at)tampere.fi
040 8016035

Jaa uutinen