Tampereella testattiin Ratikan täyttöasteen mittaamista kameratekniikalla

Tampereen liikennettä tulevaisuudessa muovaava Tampereen Ratikka tarjoaa paljon mahdollisuuksia uudenlaisten palveluiden kehittämiseen ja teknologioiden testaamiseen. Vaunun suunnittelu- ja muotoiluvaihe on otollista aikaa uuden kehittämiselle, koska rakenteita ei ole vielä lyöty lukkoon vaan esimerkiksi kameroiden ja muiden laitteiden paikkoja voidaan testata ja optimoida. Erilaisen informaation ja datan kerääminen ja analysointi ovat sujuvampien ja yksilöllisempien palveluiden perusedellytys.

Tampereella on laajaa osaamista kamera- ja kuvantamistekniikoista. Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma järjesti yhdessä Tampereen Raitiotie Oy:n ja Transtech Oy:n kanssa keväällä 2018 tilaisuuden, jossa yritykset saivat esitellä omia ideoitaan informaation keräämiseen nimenomaan kameratekniikalla. Tavoitteena oli löytää ratkaisut mm. ratikan täyttöasteen mallintamiseen, asiakaskohtaiseen matkaseurantaan, matkustamotilojen ja sisäänkäyntien valvontaan ratikan ohjaamosta, ja tarvittaessa taata viranomaisille kuvayhteys ratikkaan. Lisäksi haettiin ratkaisuja kiskojen kunnossapidon seurantaan, radan liikennemerkkien kunnon sekä ajolangan valvontaan.

Tilaisuudessa valittiin sopivimmat yritykset kokeilemaan miten ideat toimivat käytännössä. Transtechin näkökulmasta olennaista oli selvittää, miten olemassa olevia kameraratkaisuja, kuten kuljettajia varten olevia valvontakameroita, voidaan hyödyntää mm. vaunun täyttöasteen ja kapasiteetin mittaamiseen.

Kokeilun tulokset olivat positiivisia. Videoteknologia ja videosta tehtävä laskenta-analytiikka voi olla vähintäänkin yhtä tarkkaa kuin perinteiset matkustajalaskentajärjestelmät, kertoo Smart Tram -ekosysteemin parissa Transtechilla työskentelevä Nemanja Vukota.

Yksi valituista yrityksistä oli Symbio, jonka rooli kokeilussa oli tekoälyn yhdistäminen kamerateknologiaan. Symbio selvitti miten ja mitä olemassa olevia teknologisia kokonaisuuksia voidaan hyödyntää kamerapohjaiseen asiakasvirtojen seuraamiseen, mitä kameroilla ylipäätään pystytään tekemään ja millä tavalla niitä kannattaa hyödyntää. Yksi olennainen osa on kuvamateriaalin anonymisointi niin, että yksittäisiä henkilöitä ei tunnisteta vaan tutkitaan henkilömääriä sekä mm. sitä miten kauan ja millä paikoilla ihmiset kulkuneuvossa ovat.

Kokeilu osoitti, että kameroiden käyttö matkustajalaskennassa on toimiva ratkaisu. Kokeilussa hyödynnettiin ratikan kameroita matkustajalaskentaan sekä tutkittiin onnistuneesti olemassa olevien liikennekameroiden kuvamateriaalia pysäkkien matkustajavirroista, kertoo Smart Tampereen Keinoäly- ja analytiikkateeman asiakkuusvastaava Niina Siipola Business Tampereesta.

Mahdollisuus uudelle liiketoiminnalle

Tampereella testattu ja toimiva palvelu on helpompi myydä muihin kaupunkeihin kansainvälisesti.

– Tämä on hieno esimerkki siitä, millaista kehitystä Tampereella tuetaan. Yritys saa tästä hyvän referenssin, jota se voi käyttää hyödyksi kansainvälisillä markkinoilla. Seuraavaksi suunnittelemme toteutuksen esittelemistä kansainvälisesti mm. marraskuussa Smart City Expossa Barcelonassa”, Siipola kertoo.

Keskustelut jatkokehityksestä on aloitettu eri toimijoiden kanssa. Tällaiset nopeat kokeilut ovat tehokkain tapa kehittää uusia palveluita. Mahdollisimman pienillä kustannuksilla pystytään löytämään oikeat käyttötavat, ennen varsinaista tuotteistamista, kertoo teknologiajohtaja Ville Kankainen Symbiolta.

Lokakuussa kokeilun osapuolet tapaavat yhteisessä työpajassa, jossa suunnitellaan laajemmin liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämistä.

Kainuulainen Transtech Oy rakentaa Tampereen ratikan vaunut. Tampereen Raitiotie Oy vastaa puolestaan rakentamisvaiheessa raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta ja kalustohankinnasta, sekä liikennöinnin alettua raitiotiejärjestelmän toimivuudesta. Symbio on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistotalo, jolla on laajaa tuotekehitystoimintaa Tampereella. Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma tukee toimijoita ratikan digitaalisten ratkaisujen luomisessa sekä ratikan kytkemisessä keskustan älykkäiden palveluiden kokonaisuuteen.

Jaa uutinen