Tehoa teollisuuden ilmastotyöhön

Tampereen kauppakamarin käynnistämä Teollisuus osana alueellista ilmastotyötä -hanke vauhdittaa teollisuusyritysten tekemää ilmastotyötä.

Tampereen kauppakamari aloitti alkuvuodesta Teollisuus osana alueellista ilmastotyötä -hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa ja monipuolistaa alueellista yhteistyötä teollisuusyritysten kesken ja osallistua myös muiden tahojen, kuten kuntien, ilmastotoimenpiteisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat kauppakamarin valmistavan teollisuuden noin 300 jäsenyritystä.

Tampereen kauppakamarin lisäksi hanketta ovat toteuttamassa Tampereen kaupunki, Business Tampere ja energiayhtiöt Tampereen Sähkölaitos Oy, Leppäkosken Sähkö Oy, Lempäälän Lämpö Oy, Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy sekä Valkeakosken Energia Oy.

Hankkeen tarkoitus on muun muassa:

  • luoda katsaus, miten alueen teollisuusyritykset ovat tähän mennessä tehneet ilmastotyötä ja miltä tilanne näyttää pidemmällä tähtäimellä
  • tehdä malli teollisuusyritysten CO2-katselmuksesta ja pilotoida mallia alueen teollisuusyrityksissä
  • tuottaa aineistoa ja lähestymistapoja siitä, miten kunta voi tehdä ilmastoyhteistyötä alueella olevien teollisuusyritysten kanssa
  • parantaa alueen energiayhtiöiden ja teollisuusyritysten välistä yhteistyötä
  • tehdä vähähiilisestä toimintaympäristöstä vetovoimatekijä
  • valmistella teollisuusyrityksille työkaluja niiden omaan ilmastotyöhön.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat kuulla lisää hankkeesta!

Lisätietoja

Teuvo Aro
hankkeen teollisuusosuudesta vastaava
Axovaatio Oy
0400 176 936

Peer Haataja
hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Tampereen kauppakamari
040 553 5535

Kuva: Opa Latvala / Visit Tampere

Jaa uutinen